ناشر : مارکت کلوب
نام گروه : پروژه مالي, پروژه‌ ي مالي, پروژه‌ي مالي
قیمت : 12000 تومان
تعداد صفحات : 150
نوع محصول : حسابداري شركت
نوع فايل : word, ورد, آفیس, office, doc, microsoft word

طرح تخفیف باهمیم

جستجو در پروژه‌های سایت

اگر به دنبال پروژه خاصی هستید، می توانید از جستجوگر زیر استفاده کنید.

پروژه مالی سیستم انبارداری ، حقوق و دستمزد و پیمانکاری شرکت خوشگوار

پیشگفتار
فصل اول تاریخچه
تاریخچه شرکت
عنوان طرح
توصیف کسب و کار
فرمول ترکیبی محصولات خوشگوار
مراحل تولید نوشابه
ساخت بطری پلاستیکی یکبار مصرف
توضیحی در مورد بعضی از دستگاهها
چشم الکترونیک
دستگاه فیلر (پر کن) سه مرحله دارد
دستگاه mixer
دستگاه سطح سنج
دستگاه کدر
دستگاه packer ( بطری بردار)
خط تولید نوشابه های گاز دار
خط تولید نوشابه خانواده
مأموریت
نحوه سرمایه گذاری
مجوزهای لازم برای راه اندازی شرکت
مکان تأسیس کارخانه
لیست امکانات لازم برای راه اندازی شرکت
هزینه های اجرایی کارخانه
مشخصات نیروی انسانی
مسائل امنیتی
مسئولیت حراست در شیفت بعدازظهر
مسئولیت حراست در شیفت شب
محصولات
تولیدات
محصولات تحت لیسانس کمپانی کوکاکولا
محصولات تحت نام خوشگوار
فصل دوم   انبارداری
تعریف انبار
اهداف و وظایف انبارها
انبارها برحسب خاصیت کالا
الف انبار کالای فاسد شدنی ( شونده )
ب انبار مواد آتش زا و قابل احتراق
ج انبار مواد فله ( باز و بدون بسته بندی )
انبار بر حسب نوع و مشخصات و نام کالا
الف انبار مواد اولیه
ب انبار کالای نیم ساخته
ج انبار کالای ساخته شده ( محصول )
د انبار قطعات و لوازم یدکی
تعیین محل قرار دادن کالا در انبار
محل و موقعیت و شکل ظاهری و نوع ساختمان انبار شامل
امکانات و تجهیزات انبار
نگهداری و حفاظت کالا در انبار
مرحله صدور یا تحویل دادن اجناس و کالا به خارج از انبار
فرمهای مورد نیاز در انبار
الف – سر ( بالای ) کارت
ب – متن
ج- ذیل
طرز تنظیم و توزیع رونوشتهای حواله انبار
الف – طرز تنظیم برگ حواله انبار
ب – توزیع رونوشتها
توزیع نسخ
توزیع نسخ
توزیع نسخه های فرم انبار مستقیم
قسمت های فوقانی کارت
موارد مصرف – شامل
ستون های عمودی کارت
ستونهای وارده ، صادره ، موجودی
قسمتهای پائین کارت
توانایی دریافت کالا
اهم وظایف این واحد
چیدن کالا
الف – تعین محل قراردادن کالا ( انبار ، قفسه ، طبقه ، ردیف )
مهمترن عوامل قرار گرفتن کالا درانبار
الف – میزان تقاضا یا مصرف کالا
ب – محل و موقعیت و شکل ظاهری و نوع ساختمان انبار
ج – وجه تشابه
د – امکانات و تجهیزات انبار
ه – خصوصیات فیزیکی
و – خصوصیات کیفی کالا
ب – نکاتی لازم برای چیدن کالا در انبار
روش چیدن کالا
1- روش انباشتن کالا بر روی هم یا فله ای
2– روش چیدن کالا به ترتیب نظم و کد کالا
3- روش چیدن برحسب حروف الفبا
4 – روش چیدن برحسب مراحل انجام کار
5 – روش دو کارتی
6 – روش فاصله توقفی
7 – روش قوه ثقل
8 – روش متحرک
9 – روش مساحت دوبل
ج – تهیه کارت شناسایی و نصب آن بر روی اجناس
وسایل مورد نیاز چیدن کالا در انبار
مزایای استفاده از پالت
انواع پالت از نظر جنس
توجه و نکات ایمنی درباره انبار و انبارداری
ه – خصوصیات فیزیکی
و – خصوصیات کیفی کالا
ب – نکاتی لازم برای چیدن کالا در انبار
روش چیدن کالا
1- روش انباشتن کالا بر روی هم یا فله ای
2– روش چیدن کالا به ترتیب نظم و کد کالا
3- روش چیدن برحسب حروف الفبا
4 – روش چیدن برحسب مراحل انجام کار
5 – روش دو کارتی
6 – روش فاصله توقفی
7 – روش قوه ثقل
8 – روش متحرک
9 – روش مساحت دوبل
ج – تهیه کارت شناسایی و نصب آن بر روی اجناس
وسایل مورد نیاز چیدن کالا در انبار
مزایای استفاده از پالت
انواع پالت از نظر جنس
توجه و نکات ایمنی درباره انبار و انبارداری
انبارهای مورد استفاده شرکت خوشگوار عبارتند از
ورود و خروج کالا از انبار
روشهای کنترل موجودی های انبار
حسابداری ، بخشی درگیر در سیستم اطلاعاتی انبارها
رابطه انبار با واحد امورمالی
شرح وظایف
شرح وظایف مدیر امور مالی
شرح وظایف معاونت امور مالی
شرح وظایف سرپرست انبار و محصول
شرح وظایف مسئول کنترل و انتظامات انبار
ثبت های حسابداری
فصل سوم   دستمزد
اهمیت شناخت قوانین و مقررات مرتبط با حقوق و دستمزد
کارگر چه کسی است ؟
کارفرما چه کسی است ؟
قرارداد کار چیست ؟
تعلیق قرارداد کار چیست ؟
جبران خسارت و پرداخت مزایا پایان کار
خاتمه قرار داد کار
جرائم و مجازاتها
مستمری بازنشستگاه و تعیین سن بازنشستگی
شرایط بازنشستگی بیمه شدگان تامین اجتماعی
غرامت دستمزد ایام بیماری
شرایط دریافت غرامت دستمزد در ایام بیماری
نحوه محاسبه میزان غرامت دستمزد ایام بیماری
کمک هزینه باردار و مرخصی زایمان
مقرری بیکاری
مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری
کمک هزینه ازدواج
شرایط پرداخت کمک هزینه ازدواج
حسابداری حقوق و دستمزد
تعریف حقوق و دستمزد
حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر
مزد یا حقوق چیست ؟
مدت کار و مدت اضافه کاری چیست ؟
نوبت کاری
شب کاری
حق اولاد
حق خواربار و مسکن
ماموریت
ایاب و ذهاب و کمکهای غیرنقدی
تعطیلات و مرخصی ها
عیدی و پاداش پایان سال
کسور قانونی چیست ؟
مالیات
حق بیمه های اجتماعی
دفترچه بیمه
مستمری بازنشستگان
انواع بیمه
اجرائیات
صورت دستمزد ( حقوق و مزایا ) چیست ؟
جریمه دیر کرد کسور قانونی
کسور توافقی چیست ؟
نحوه پرداخت حقوق و دستمزد
قسمتهای مختلف یک کارگاه
قسمت کارگزینی
قسمت زمان سنجی
قسمت ثبت اوقات کار
قسمت برنامه ریزی
لیست حقوق چگونه تنظیم می شود ؟
روش ثبت لیست حقوق در دفاتر روزنامه و کل
مرخصی استعلاجی چیست ؟
نحوه پرداخت پاداش
اوقات تلف شده
نحوه پرداخت سنوات خدمت
طریقه ثبت لیست حقوق و دستمزد
سیستم حقوق و دستمزد در شرکت خوشگوار
سنوات
مرخصی استحقاقی
اضافه کاری
نوبت کاری
عیدی و پاداش
حق شورا
نحوه جمع آوری اطلاعات کارکرد ماهانه توسط چه کسانی است
کنترلهای لازم برای کارکرد ها انتقال کارکرد به لیست حقوق ، پرداخت حقوق
شیوه های مختلف پرداخت حقوق و معایب و مزیتهای هر کدام
صندوق
عابر بانک (بانک ملی)
فصل چهارم حسابداری قیمت تمام شده
ارزیابی موجودیهای انبار
سیستم ارزیابی ادواری موجودیها((periodic inventory system
روشهای مختلف ارزیابی ادواری موجودیها به سه دسته کلی تقسیم میشوند
عملیات تجاریی که در شرکت خوشگوار آثار مالی دارد
سرفصلهای حسابداری شرکت خوشگوار
فرم گزارش چکهای صادره
فرم دستور پرداخت چک
نمونه فرم سفارش
فصل پنجم حسابداری پیمانکاری
شرکتهای پیمانکاری
شرح مختصری از فعالیتهای حسابداری مورد نیاز شرکت
شرح مختصری از صورت وضعیت پیمانکاری و نحوه ثبت حسابداری آنها از دید پیمانکار
صورت وضعیت کارها
پرداخت وجه صورت وضعیت کارها
تعیین سود پیمان و بهای تمام شده دارایی تکمیل شده
ثبت عملیات مالی ( در دفاتر پیمانکار )
شناسایی درآمد
صورت حساب قطعی و تصفیه حساب پیمانکاری با کارفرما
محل و شرایط تهیه مصالح و تدارکات
محافظت از کارگاه – بیمه – مراقبتهای لازم
فصل ششم تصاویر
محوطه کارخانه نوشابه سازی خوشگوار مشهد
محوطه انبار محصول
نمایی از محل بارگیری
انواع نوشابه های تولیدی در شرکت خوشگوار مشهد
فصل هفتم فرمها

معرفی

پروژه مالی سیستم انبارداری ، حقوق و دستمزد و پیمانکاری شرکت خوشگوار پيشگفتار فصل اول تاريخچه تاريخچه شرکت عنوان طرح توصيف کسب و کار فرمول ترکيبي محصولات خوشگوار مراحل توليد نوشابه ساخت بطري پلاستيکي يکبار مصرف توضيحي در مورد بعضي از دستگاهها چشم الکترونيک دستگاه فيلر (پر کن) سه مرحله دارد دستگاه mixer دستگاه سطح سنج دستگاه کدر دستگاه packer ( بطري بردار) خط توليد نوشابه هاي گاز دار خط توليد نوشابه خانواده مأموريت نحوه سرمايه گذاري مجوزهاي لازم براي راه اندازي شرکت مکان تأسيس کارخانه ليست امکانات لازم براي راه اندازي شرکت هزينه هاي اجرايي کارخانه مشخصات نيروي انساني مسائل امنيتي مسئوليت حراست در شيفت بعدازظهر مسئوليت حراست در شيفت شب محصولات توليدات محصولات تحت ليسانس کمپاني کوکاکولا محصولات تحت نام خوشگوار فصل دوم   انبارداري تعريف انبار اهداف و وظايف انبارها انبارها برحسب خاصيت کالا الف انبار کالاي فاسد شدني ( شونده ) ب انبار مواد آتش زا و قابل احتراق ج انبار مواد فله ( باز و بدون بسته بندي ) انبار بر حسب نوع و مشخصات و نام کالا الف انبار مواد اوليه ب انبار کالاي نيم ساخته ج انبار کالاي ساخته شده ( محصول ) د انبار قطعات و لوازم يدکي تعيين محل قرار دادن کالا در انبار محل و موقعيت و شکل ظاهري و نوع ساختمان انبار شامل امکانات و تجهيزات انبار نگهداري و حفاظت کالا در انبار مرحله صدور يا تحويل دادن اجناس و کالا به خارج از انبار فرمهاي مورد نياز در انبار الف – سر ( بالاي ) کارت ب – متن ج- ذيل طرز تنظيم و توزيع رونوشتهاي حواله انبار الف – طرز تنظيم برگ حواله انبار ب – توزيع رونوشتها توزيع نسخ توزيع نسخ توزيع نسخه هاي فرم انبار مستقيم قسمت هاي فوقاني کارت موارد مصرف – شامل ستون هاي عمودي کارت ستونهاي وارده ، صادره ، موجودي قسمتهاي پائين کارت توانايي دريافت کالا اهم وظايف اين واحد چيدن کالا الف - تعين محل قراردادن کالا ( انبار ، قفسه ، طبقه ، رديف ) مهمترن عوامل قرار گرفتن کالا درانبار الف - ميزان تقاضا يا مصرف کالا ب – محل و موقعيت و شکل ظاهري و نوع ساختمان انبار ج – وجه تشابه د – امکانات و تجهيزات انبار ه – خصوصيات فيزيکي و – خصوصيات کيفي کالا ب – نکاتي لازم براي چيدن کالا در انبار روش چيدن کالا 1- روش انباشتن کالا بر روي هم يا فله اي 2– روش چيدن کالا به ترتيب نظم و کد کالا 3- روش چيدن برحسب حروف الفبا 4 - روش چيدن برحسب مراحل انجام کار 5 - روش دو کارتي 6 - روش فاصله توقفي 7 - روش قوه ثقل 8 - روش متحرک 9 - روش مساحت دوبل ج – تهيه کارت شناسايي و نصب آن بر روي اجناس وسايل مورد نياز چيدن کالا در انبار مزاياي استفاده از پالت انواع پالت از نظر جنس توجه و نکات ايمني درباره انبار و انبارداري ه – خصوصيات فيزيکي و – خصوصيات کيفي کالا ب – نکاتي لازم براي چيدن کالا در انبار روش چيدن کالا 1- روش انباشتن کالا بر روي هم يا فله اي 2– روش چيدن کالا به ترتيب نظم و کد کالا 3- روش چيدن برحسب حروف الفبا 4 - روش چيدن برحسب مراحل انجام کار 5 - روش دو کارتي 6 - روش فاصله توقفي 7 - روش قوه ثقل 8 - روش متحرک 9 - روش مساحت دوبل ج – تهيه کارت شناسايي و نصب آن بر روي اجناس وسايل مورد نياز چيدن کالا در انبار مزاياي استفاده از پالت انواع پالت از نظر جنس توجه و نکات ايمني درباره انبار و انبارداري انبارهاي مورد استفاده شرکت خوشگوار عبارتند از ورود و خروج کالا از انبار روشهاي کنترل موجودي هاي انبار حسابداري ، بخشي درگير در سيستم اطلاعاتي انبارها رابطه انبار با واحد امورمالي شرح وظايف شرح وظايف مدير امور مالي شرح وظايف معاونت امور مالي شرح وظايف سرپرست انبار و محصول شرح وظايف مسئول كنترل و انتظامات انبار ثبت هاي حسابداري فصل سوم   دستمزد اهميت شناخت قوانين و مقررات مرتبط با حقوق و دستمزد کارگر چه کسي است ؟ کارفرما چه کسي است ؟ قرارداد کار چيست ؟ تعليق قرارداد کار چيست ؟ جبران خسارت و پرداخت مزايا پايان کار خاتمه قرار داد کار جرائم و مجازاتها مستمري بازنشستگاه و تعيين سن بازنشستگي شرايط بازنشستگي بيمه شدگان تامين اجتماعي غرامت دستمزد ايام بيماري شرايط دريافت غرامت دستمزد در ايام بيماري نحوه محاسبه ميزان غرامت دستمزد ايام بيماري کمک هزينه باردار و مرخصي زايمان مقرري بيکاري مدت پرداخت مقرري بيمه بيکاري کمک هزينه ازدواج شرايط پرداخت کمک هزينه ازدواج حسابداري حقوق و دستمزد تعريف حقوق و دستمزد حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر مزد يا حقوق چيست ؟ مدت کار و مدت اضافه کاري چيست ؟ نوبت کاري شب کاري حق اولاد حق خواربار و مسکن ماموريت اياب و ذهاب و کمکهاي غيرنقدي تعطيلات و مرخصي ها عيدي و پاداش پايان سال کسور قانوني چيست ؟ ماليات حق بيمه هاي اجتماعي دفترچه بيمه مستمري بازنشستگان انواع بيمه اجرائيات صورت دستمزد ( حقوق و مزايا ) چيست ؟ جريمه دير کرد کسور قانوني کسور توافقي چيست ؟ نحوه پرداخت حقوق و دستمزد قسمتهاي مختلف يک کارگاه قسمت کارگزيني قسمت زمان سنجي قسمت ثبت اوقات کار قسمت برنامه ريزي ليست حقوق چگونه تنظيم مي شود ؟ روش ثبت ليست حقوق در دفاتر روزنامه و کل مرخصي استعلاجي چيست ؟ نحوه پرداخت پاداش اوقات تلف شده نحوه پرداخت سنوات خدمت طريقه ثبت ليست حقوق و دستمزد سيستم حقوق و دستمزد در شرکت خوشگوار سنوات مرخصي استحقاقي اضافه کاري نوبت کاري عيدي و پاداش حق شورا نحوه جمع آوري اطلاعات کارکرد ماهانه توسط چه کساني است کنترلهاي لازم براي کارکرد ها انتقال کارکرد به ليست حقوق ، پرداخت حقوق شيوه هاي مختلف پرداخت حقوق و معايب و مزيتهاي هر کدام صندوق عابر بانک (بانک ملي) فصل چهارم حسابداري قيمت تمام شده ارزيابي موجوديهاي انبار سيستم ارزيابي ادواري موجوديها((periodic inventory system روشهاي مختلف ارزيابي ادواري موجوديها به سه دسته کلي تقسيم ميشوند عمليات تجاريي که در شرکت خوشگوار آثار مالي دارد سرفصلهاي حسابداري شرکت خوشگوار فرم گزارش چکهاي صادره فرم دستور پرداخت چک نمونه فرم سفارش فصل پنجم حسابداري پيمانكاري شرکتهاي پيمانکاري شرح مختصري از فعاليتهاي حسابداري مورد نياز شرکت شرح مختصري از صورت وضعيت پيمانکاري و نحوه ثبت حسابداري آنها از ديد پيمانکار صورت وضعيت کارها پرداخت وجه صورت وضعيت کارها تعيين سود پيمان و بهاي تمام شده دارايي تکميل شده ثبت عمليات مالي ( در دفاتر پيمانکار ) شناسايي درآمد صورت حساب قطعي و تصفيه حساب پيمانکاري با کارفرما محل و شرايط تهيه مصالح و تدارکات محافظت از کارگاه – بيمه – مراقبتهاي لازم فصل ششم تصاوير محوطه کارخانه نوشابه سازي خوشگوار مشهد محوطه انبار محصول نمايي از محل بارگيري انواع نوشابه هاي توليدي در شرکت خوشگوار مشهد فصل هفتم فرمها

ویدیوی این محصولسوالات شما در مورد این محصول

سوالتان را ارسال کنید

 
 
 
 
 
Copyright © 2015 unicloob.com. All rights reserved.
تمامی حقوق سایت محفوظ و مربوط به فروشگاه مارکت کلوب می باشد.
انجام پروژه,پايان نامه,سمينار,پروپوزال