• تعداد نام قيمت

   
  ناشر : ماركت كلوب
  نام گروه : رياضي, رياضيات, آمار, احتمال, احتمالات
  قیمت : 3000 تومان
  تعداد صفحات : 22
  نوع محصول : پروژه , پایان نامه , پایان‌نامه
  نوع فايل : word, ورد, آفیس, office, doc, [doc], .doc

  طرح تخفیف باهمیم

  جستجو در پروژه‌های سایت

  اگر به دنبال پروژه خاصی هستید، می توانید از جستجوگر زیر استفاده کنید.

  تاثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان

  سرمقاله
  موضوع تحقیق
  مسئله تحقیق
  مفاهیم تعریف شده در مسئله و موضوع تحقیق
  اهمیت و ضرورت تحقیق
  اهداف تحقیق
  الفهدف کلی
  ب اهداف جزئی
  فرضیات تحقیق
  متغییرهای تحقیق
  جامعه آماری در تحقیق
  نمونه فرم سوالات مورد آزمون
  قرار داد آماری
  نتایج حاصل از بخش توصیفی داده هاو نمودارهای آماری
  نمودار میله ای درصد فراوانی اعتیاد در بین زندانیان مورد آزمون
  درصد فراوانی سن زندانیان مورد مطالعه معتاد و غیر معتاد
  درصد فراوانی میزان تاهل و تجرد در بین زندانیان مورد آزمون
  درصد فراوانی علت اعتیاد در بین زندانیان مورد آزمون
  درصد فراوانی نوع اعتیاد
  درصد نقش اقتصاد خانواده در اعتیاد ( پاسخ به سوال 2 )
  درصد فراوانی افراد تحت تکفل زندانیان
  فراوانی ارتباط اعتیاد با سطح سواد
  فراوانی علت اعتیاد در معتادین
  نمودار دایره ای کفایت درآمد برای ادامه تحصیل ( سوال 5 )
  نمودار فراوانی کفایت درآمد برای تفریحات سالم در بین خانواده زندانیان
  فراوانی نوع اعتیاد در معتادین
  مقایسه بین وجود سابقه اعتیاد در خانواده بین معتادین و غیر معتادین
  نمودار جعبه ای فراوانی اعتیاد و ارتباط آن با وضعیت درآمد
  نمودار مقایسه ای ارتباط عواطف خانوادگی با گرایش به اعتیاد
  نمودار فراوانی وضعیت درآمد در موارد آزمون
  نمودارجعبه ای ارتباط وضع معیشتی با اعتیاد
  نمودار دایرهای وضع اشتغال در بین موارد آزمون
  نمودار میله ای درصد سابقه اعتیاد در خانواده زندانیان مورد آزمون
  هیستوگرام ارتباط درآمد برای سرگرمی های سالم و اعتیاد
  هیستوگرام فراوانی سالهای اعتیاد
  هیستوگرام فراوانی سواد در بین زندانیان مورد آزمون

  معرفی

  تاثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان سرمقاله موضوع تحقيق مسئله تحقيق مفاهيم تعريف شده در مسئله و موضوع تحقيق اهميت و ضرورت تحقيق اهداف تحقيق الفهدف كلي ب اهداف جزئي فرضيات تحقيق متغييرهاي تحقيق جامعه آماري در تحقيق نمونه فرم سوالات مورد آزمون قرار داد آماري نتايج حاصل از بخش توصيفي داده هاو نمودارهاي آماري نمودار ميله اي درصد فراواني اعتياد در بين زندانيان مورد آزمون درصد فراواني سن زندانيان مورد مطالعه معتاد و غير معتاد درصد فراواني ميزان تاهل و تجرد در بين زندانيان مورد آزمون درصد فراواني علت اعتياد در بين زندانيان مورد آزمون درصد فراواني نوع اعتياد درصد نقش اقتصاد خانواده در اعتياد ( پاسخ به سوال 2 ) درصد فراواني افراد تحت تكفل زندانيان فراواني ارتباط اعتياد با سطح سواد فراواني علت اعتياد در معتادين نمودار دايره اي كفايت درآمد براي ادامه تحصيل ( سوال 5 ) نمودار فراواني كفايت درآمد براي تفريحات سالم در بين خانواده زندانيان فراواني نوع اعتياد در معتادين مقايسه بين وجود سابقه اعتياد در خانواده بين معتادين و غير معتادين نمودار جعبه اي فراواني اعتياد و ارتباط آن با وضعيت درآمد نمودار مقايسه اي ارتباط عواطف خانوادگي با گرايش به اعتياد نمودار فراواني وضعيت درآمد در موارد آزمون نمودارجعبه اي ارتباط وضع معيشتي با اعتياد نمودار دايرهاي وضع اشتغال در بين موارد آزمون نمودار ميله اي درصد سابقه اعتياد در خانواده زندانيان مورد آزمون هيستوگرام ارتباط درآمد براي سرگرمي هاي سالم و اعتياد هيستوگرام فراواني سالهاي اعتياد هيستوگرام فراواني سواد در بين زندانيان مورد آزمون

  ویدیوی این محصول

  

  سوالات شما در مورد این محصول

  سوالتان را ارسال کنید

   
   
   
   
   
  Copyright © 2015 unicloob.com. All rights reserved.
  تمامی حقوق سایت محفوظ و مربوط به فروشگاه مارکت کلوب می باشد.
  انجام پروژه,پايان نامه,سمينار,پروپوزال