ناشر : ماركت كلوب
نام گروه : گرافيك, هنر, نقاشي
قیمت : 9000 تومان
تعداد صفحات : 110
نوع محصول : پروژه , پایان نامه , پایان‌نامه
نوع فايل : word, ورد, آفیس, office, doc, [doc], .doc

طرح تخفیف باهمیم

جستجو در پروژه‌های سایت

اگر به دنبال پروژه خاصی هستید، می توانید از جستجوگر زیر استفاده کنید.

پایان نامه نقاشی و شخصیت کودک

مراحل رشد نقاشی در کودک
آیا نقاشی کودکان قانونمند است ؟
نخستین دیدگاهها درباره نقاشی کودک
بازی و نقاشی
تعمیم نظریه های بازی به عرصه نقاشی
موضوع نقاشی کودک
رابطه تصویر آدم و تمایلات کودک
تحلیل تصویر آدمک
نقش اعضای چهره و بدن در نقاشی کودک
نقاشی کودک و «احساس به خود»
نقاشی خانه و خانواده و محدوده قلمرو
بازتاب دنیای درون در نقاشی خانه‌
انطباق مفاهیم کلی نقاشی با احساس مربوط به محدوده قلمرو
نقش تصویر خانواده در مراحل درمان کودک و بزرگ سال
آزمون خانه ، بنای جهانی خیالی یا واقعی
خانواده و محدوده قلمرو
نقاشی کودک از خانواده گسسته
نقاشی کودک از خانواده بهنجار‌
کارکرد درمانی نقاشی
کارکرد درمانی هنر
سه روی کرد روان شناختی به نقاشی کودک ‌
کارکرد درمانی نقاشی
کارکرد ارایه تصویر از خود
نقاشی های افشاگر
پیام های ناخودآگاه
روند نقاشی درمانی
درمان گروهی با نقاشی
نخستین مراحل نقاشی کودکانه
الف ‌خط خطی کردن
1ـ حرکات عضلانی و اثرگذاری بر روی کاغذ
2ـ مراحل تکامل خط خطی کردن
3ـ‌کودک و میمون
تحول و تکامل خط نگاری
الف سرآغاز
1- درک و شعور‌
2- مراحل پیشرفت ‌
ب تکامل چهره نگاری
1ـ آدمک ‌
3ـ صورت یا پرتره
نقاشی و زندگی عاطفی کودک
بررسی برون افکنی از طریق خط و فضا
1ـ خط
2ـ‌ فضا
موضوع نقاشی و شخصیت کودک
1ـ شکل آدم
2ـ نقاشی خواب و رویا
3ـ خانه ‌
4ـ کوچه
5ـ درخت
6ـ خورشید وماه
7ـ آسمان و زمین
8ـ حیوانات
9 ـ اتومبیل
نقاشی خانواده
1ـ فاصله بین اشخاص نقاشی
2ـ برجسته نمودن اشخاص
3ـ کمبود محبت ‌
4ـ تعیین هویت
نقاشی و ناسازگاری
1ـ عقب افتادگی ذهنی
2ـ کودکان منزوی و در خود فرورفته
3ـ احساس تقصیر وگناهکاری وافسردگی
4ـ نقاشی و درمان روانی
نتیجه گیری
منابع ‌

معرفی

پایان نامه نقاشی و شخصیت کودک مراحل رشد نقاشي در كودك آيا نقاشي كودكان قانونمند است ؟ نخستين ديدگاهها درباره نقاشي كودك بازي و نقاشي تعميم نظريه هاي بازي به عرصه نقاشي موضوع نقاشي كودك رابطه تصوير آدم و تمايلات كودك تحليل تصوير آدمك نقش اعضاي چهره و بدن در نقاشي كودك نقاشي كودك و «احساس به خود» نقاشي خانه و خانواده و محدوده قلمرو بازتاب دنياي درون در نقاشي خانه‌ انطباق مفاهيم كلي نقاشي با احساس مربوط به محدوده قلمرو نقش تصوير خانواده در مراحل درمان كودك و بزرگ سال آزمون خانه ، بناي جهاني خيالي يا واقعي خانواده و محدوده قلمرو نقاشي كودك از خانواده گسسته نقاشي كودك از خانواده بهنجار‌ كاركرد درماني نقاشي كاركرد درماني هنر سه روي كرد روان شناختي به نقاشي كودك ‌ كاركرد درماني نقاشي كاركرد ارايه تصوير از خود نقاشي هاي افشاگر پيام هاي ناخودآگاه روند نقاشي درماني درمان گروهي با نقاشي نخستين مراحل نقاشي كودكانه الف ‌خط خطي كردن 1ـ حركات عضلاني و اثرگذاري بر روي كاغذ 2ـ مراحل تكامل خط خطي كردن 3ـ‌كودك و ميمون تحول و تكامل خط نگاري الف سرآغاز 1- درك و شعور‌ 2- مراحل پيشرفت ‌ ب تكامل چهره نگاري 1ـ آدمك ‌ 3ـ صورت يا پرتره نقاشي و زندگي عاطفي كودك بررسي برون افكني از طريق خط و فضا 1ـ خط 2ـ‌ فضا موضوع نقاشي و شخصيت كودك 1ـ شكل آدم 2ـ نقاشي خواب و رويا 3ـ خانه ‌ 4ـ كوچه 5ـ درخت 6ـ خورشيد وماه 7ـ آسمان و زمين 8ـ حيوانات 9 ـ اتومبيل نقاشي خانواده 1ـ فاصله بين اشخاص نقاشي 2ـ برجسته نمودن اشخاص 3ـ كمبود محبت ‌ 4ـ تعيين هويت نقاشي و ناسازگاري 1ـ عقب افتادگي ذهني 2ـ كودكان منزوي و در خود فرورفته 3ـ احساس تقصير وگناهكاري وافسردگي 4ـ نقاشي و درمان رواني نتيجه گيري منابع ‌

ویدیوی این محصولسوالات شما در مورد این محصول

سوالتان را ارسال کنید

 
 
 
 
 
Copyright © 2015 unicloob.com. All rights reserved.
تمامی حقوق سایت محفوظ و مربوط به فروشگاه مارکت کلوب می باشد.
انجام پروژه,پايان نامه,سمينار,پروپوزال