پروژه و پایان نامه تاریخ: حجاب و پوشش در عصر صفوی

برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ناشر : ماركت كلوب
نام گروه : تاريخ, تاريخ معاصر, تاريخ ايران , رويداد تاريخي
قیمت : 12500 تومان
تعداد صفحات : 200
نوع محصول : پروژه , پایان نامه , پایان‌نامه
نوع فايل : word, ورد, آفیس, office, doc, [doc], .doc

پروژه و پایان نامه تاریخ: حجاب و پوشش در عصر صفوی

فصل اول : کلیات 1
چکیده. 2
مقدمه 3
بیان مسئله 5
پرسش اصلی تحقیق. 5
پیشینه تحقیق. 5
فرضیه ها 6
اهداف تحقیق 6
روش پژوهش. 6
فصل دوم : معرفی منابع و مأخذ
بررسی و معرفی منابع و مأخذ. 8
فصل سوم : اهمیت پوشش و حجاب
پوشاک از دیدگاه جامعه شناسی 12
پوشاک به عنوان شناسنامه هویت ساز. 15
ار تباط رنگ پوشاک با فرهنگ جامعه و طبقات اجتماعی. 20
پوشاک به مثابه نعمت الهی. 25
تاثیر جغرافیائی محیط زیست با پوشاک 27
فصل چهارم : لباس زنان در آئین مقدس اسلام
پوشش و حجاب زن از دیدگاه اسلام. 30
اهمیت حجاب در اسلام. 33
آثار حجاب و پوشش. 37
فصل پنجم : پوشاک در ادوار مختلف
پوشاک ایرانیان در ادوار مختلف. 40
دیدگاه پادشاهان صفوی به اروپائیان و حضور آنها در ایران. 48
اروپائیانی که لباس ایرانی می پوشیدند 52
فصل ششم : بافته های ایرانیان
بافته های ایرانیان در عصر صفویان 55
پارچه بافی دوره صفویه 66
توجه شاهان صفوی به پارچه بافی. 70
قلمکار در دوره صفویه 74
منسوجات گلدوزی شده دوره صفویه 75
قلابدوزی دوره صفویه. 77
فصل هفتم : لباس زنان
پوشش زنان در دوره صفویه 79
پوشش و حجاب سر زنان در دوره صفویه 84
انواع پوشش پای زنان در دوره ی صفویه. 87
ویژگی لباس زنان دوره صفویه 89
زیورآلات زنان دوره یصفویه. 94
پوشاک زنان در ایام سلطنت شاه عباس اول صفوی 96
پوشاک زنان ارامنه جلفای اصفهان و زنان یهودی در زمان شاه عباس اول صفوی . 98
لباس ارامنه در دوره ی صفویه. 99
پوشاک زنان فریدن 101
تزئینات زنان فریدن.108
پوشاک مردان فریدن. 110
پوشاک مردان فریدن در موقع کار 113
پاپوش های ارمنیان فریدن. 114
پوشاک زنان زرتشتی اصفهان در زمان شاه عباس اول صفوی 116
پوشاک زنان در زمان سلطنت شاه صفی صفوی 118
نوع پوشاک زنان در زمان سلطنت شاه سلیمان صفوی 120
پوشاک زنان در زمان سلطنت شاه سلطان حسین صفوی. 123
فصل هشتم : لباس مردان در دوره صفویه
تن پوش مردان دوره صفویه. 125
پوشش سرمردان دوره صفویه. 134
پوشش پای مردان دوره صفویه 138
زیورآلات مردان در دوره صفویه. 141
پوشاک نبرد مردان در دوره صفویه. 143
پوشاک قورچیان در دوره صفویه. 146
فصل نهم : لباس و پوشش دوره صفویه از دیدگاه جهانگردان
پوشش و لباس مردان و زنان ایران در دوره صفویه به نوشته شاردن جانگرد اروپائی. 148
پوشش و لباس مردان و زنان ایران در دوره صفویه به نوشته تاورنیه جهانگرد اروپائی. 157
لباس و پوشش مردان و زنان ایران در دوره صفویه به نوشته پیتردلاواله جهانگرد اروپائی 165
پوشش در دوره صفویه به نوشته کمپر جهانگرد اروپائی 172
فصل دهم : نتیجه گیری
ضمائم(تصاویر در پایان نامه موجود نیست) 177
منابع و مأخذ. 203

پروژه رشته تاریخ, پایان نامه رشته تاریخ, دانلود, تاریخ معاصر, تاریخ قدیم, تاریخ کهن, پروژه, پایان نامه


برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

معرفی

پروژه و پايان نامه تاريخ: حجاب و پوشش در عصر صفوي فصل اول : کلیات 1 چکیده. 2 مقدمه 3 بیان مسئله 5 پرسش اصلی تحقیق. 5 پیشینه تحقیق. 5 فرضیه ها 6 اهداف تحقیق 6 روش پژوهش. 6 فصل دوم : معرفی منابع و مأخذ بررسی و معرفی منابع و مأخذ. 8 فصل سوم : اهمیت پوشش و حجاب پوشاک از دیدگاه جامعه شناسی 12 پوشاک به عنوان شناسنامه هویت ساز. 15 ار تباط رنگ پوشاک با فرهنگ جامعه و طبقات اجتماعی. 20 پوشاک به مثابه نعمت الهی. 25 تاثیر جغرافیائی محیط زیست با پوشاک 27 فصل چهارم : لباس زنان در آئین مقدس اسلام پوشش و حجاب زن از دیدگاه اسلام. 30 اهمیت حجاب در اسلام. 33 آثار حجاب و پوشش. 37 فصل پنجم : پوشاک در ادوار مختلف پوشاک ایرانیان در ادوار مختلف. 40 دیدگاه پادشاهان صفوی به اروپائیان و حضور آنها در ایران. 48 اروپائیانی که لباس ایرانی می پوشیدند 52 فصل ششم : بافته های ایرانیان بافته های ایرانیان در عصر صفویان 55 پارچه بافی دوره صفویه 66 توجه شاهان صفوی به پارچه بافی. 70 قلمکار در دوره صفویه 74 منسوجات گلدوزی شده دوره صفویه 75 قلابدوزی دوره صفویه. 77 فصل هفتم : لباس زنان پوشش زنان در دوره صفویه 79 پوشش و حجاب سر زنان در دوره صفویه 84 انواع پوشش پای زنان در دوره ی صفویه. 87 ویژگی لباس زنان دوره صفویه 89 زیورآلات زنان دوره یصفویه. 94 پوشاک زنان در ایام سلطنت شاه عباس اول صفوی 96 پوشاک زنان ارامنه جلفای اصفهان و زنان یهودی در زمان شاه عباس اول صفوی . 98 لباس ارامنه در دوره ی صفویه. 99 پوشاک زنان فریدن 101 تزئینات زنان فریدن.108 پوشاک مردان فریدن. 110 پوشاک مردان فریدن در موقع کار 113 پاپوش های ارمنیان فریدن. 114 پوشاک زنان زرتشتی اصفهان در زمان شاه عباس اول صفوی 116 پوشاک زنان در زمان سلطنت شاه صفی صفوی 118 نوع پوشاک زنان در زمان سلطنت شاه سلیمان صفوی 120 پوشاک زنان در زمان سلطنت شاه سلطان حسین صفوی. 123 فصل هشتم : لباس مردان در دوره صفویه تن پوش مردان دوره صفویه. 125 پوشش سرمردان دوره صفویه. 134 پوشش پای مردان دوره صفویه 138 زیورآلات مردان در دوره صفویه. 141 پوشاک نبرد مردان در دوره صفویه. 143 پوشاک قورچیان در دوره صفویه. 146 فصل نهم : لباس و پوشش دوره صفویه از دیدگاه جهانگردان پوشش و لباس مردان و زنان ایران در دوره صفویه به نوشته شاردن جانگرد اروپائی. 148 پوشش و لباس مردان و زنان ایران در دوره صفویه به نوشته تاورنیه جهانگرد اروپائی. 157 لباس و پوشش مردان و زنان ایران در دوره صفویه به نوشته پیتردلاواله جهانگرد اروپائی 165 پوشش در دوره صفویه به نوشته کمپر جهانگرد اروپائی 172 فصل دهم : نتیجه گیری ضمائم(تصاوير در پايان نامه موجود نيست) 177 منابع و مأخذ. 203 پروژه رشته تاريخ, پايان نامه رشته تاريخ, دانلود, تاريخ معاصر, تاريخ قديم, تاريخ كهن, پروژه, پايان نامه

ویدیوی این محصولسوالات شما در مورد این محصول

سوالتان را ارسال کنید

 
 
 
 
 
Copyright © 2015 unicloob.com. All rights reserved.
تمامی حقوق سایت محفوظ و مربوط به فروشگاه مارکت کلوب می باشد.
انجام پروژه,پايان نامه,سمينار,پروپوزال