مشاوره سمینار, مشاوره پروپوزال, انتخاب موضوع

انجام سمینار روانشناسی-انجام پروپوزال روانشناسی - انجام پروپوزال و پایان نامه روانشناسی

پروژه و پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مکان کنترل در دانش آموزان دوره راهنمایی

برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ناشر : مارکت کلوب
نام گروه : روانشناسی, روان شناسی, روانکاوی, علوم تربیتی
قیمت : 8500 تومان
تعداد صفحات : 90
نوع محصول : پروژه , پایان نامه , پایان‌نامه
نوع فايل : word, ورد, آفیس, office, doc, [doc], .doc

طرح تخفیف باهمیم

جستجو در پروژه‌های سایت

اگر به دنبال پروژه خاصی هستید، می توانید از جستجوگر زیر استفاده کنید.

پروژه و پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مکان کنترل در دانش آموزان دوره راهنمایی

فصل اول (طرح تحقیق)
مقدمه   2
بیان مساله   5
اهداف تحقیق  7
فرضیه های تحقیق   7
تعریف اصطلاحات   8
شیوه های فرزندپروری   8
مکان کنترل   9

فصل دوم (پیشینه تحقیق)
گفتار اول: خانواده   11
مقدمه
ابعاد شیوه های فرزندپروری   13
بعد «گرم» بودن والدین   13
بعد «کنترل» والدین   14
جنبه های مثبت کنترل والدین   15
جنبه های منفی کنترل والدین   17
بعد «تعهد» (دخیل شدن) والدین   18
الگوهای با وم ریند در مورد شیوه های فرزندپروری   19
والدین دارای اقتدار منطقی   20
والدین استبدادی   21
والدین آزاد گذار   22
والدین افراطی (زیاده رو) و والدین و مسالحه کار (سهل انگار)   23
الگوهای جدید فرزندپروری باوم ریند   25
تأثیر متقابل کودک و والد بر یکدیگر   26
نگرش های فرزندپروری – عمل فرزندپروری   28
گفتار دوم: مکان کنترل
مقدمه   30
مفاهیم و اصول در نظریه یادگیری اجتماعی راتر   30
درک سازه مکان کنترل   33
تحول شخصیت از دیدگاه راتر   35
جنبه های منفی احاطه و کنترل   37
پیامدهای شخصی منفی   38
پیامدهای منفی بین فردی و اجتماعی   39
بررسی مقیاس های مکان کنترل   39
گفتار سوم: سوابق پژوهشی
الف – تحقیقات انجام شده درباره شیوه های فرزندپروری درداخل و خارج از کشور   42
ب – تحقیقات انجام شده درباره مکان کنترل در داخل و خارج کشور   45
ج – بررسی ارتباط شیوه های فرزندپروری و مکان کنترل در گسترة تحقیقات   49

فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه   57
جامعه آماری   57
نمونه آماری   57
روش نمونه گیری   57
ابزارهای گردآوری اطلاعات و شاخص های روان سنجی   57
پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بانتون   57
روایی   58
پایایی   58
نمره گذاری   58
مقیاس مکان کنترل نوویکی – استریکلند
روایی   59
پایایی   60
نمره گذاری   61
روش تحقیق   62
شیوه اجرای تحقیق   62
روشهای آماری تحلیل داده ها   63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
الف – تحلیل توصیفی   65
ب – تحلیل استنباطی   71

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق   75
بحث و نتیجه گیری   75
محدودیت های تحقیق
الف – محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر   77
ب – محدودیتهای در کنترل پژوهشگر   78
ارائه پیشنهادها (پیشنهادات)   79
کاربردها    79
منابع    81
پرسشنامه

دانلود پروژه روانشناسی, بالینی, دانلود رایگان, پروژه‌های روانشناسی, پایان‌نامه روانشناسی, روانکاوی پروژه های روانشناسی, روانشناسی کودک, روانشناسی مردان, روانشناسی زنان, روانشناسی صورت, روانشناسی امضا, روانشناسی رنگ سبز, روانشناسی صنعتی, روانشناسی سازمانی, روانشناسی خیانت, روانشناسی اجتماعی, روانشناسی میوه, روانشناسی ماه تولد, روانشناسی موسیقی, روانشناسی محیط


برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

معرفی

پروژه و پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مکان کنترل در دانش آموزان دوره راهنمایی فصل اول (طرح تحقيق) مقدمه   2 بيان مساله   5 اهداف تحقيق  7 فرضيه هاي تحقيق   7 تعريف اصطلاحات   8 شيوه هاي فرزندپروري   8 مكان كنترل   9 فصل دوم (پيشينه تحقيق) گفتار اول: خانواده   11 مقدمه ابعاد شيوه هاي فرزندپروري   13 بعد «گرم» بودن والدين   13 بعد «كنترل» والدين   14 جنبه هاي مثبت كنترل والدين   15 جنبه هاي منفي كنترل والدين   17 بعد «تعهد» (دخيل شدن) والدين   18 الگوهاي با وم ريند در مورد شيوه هاي فرزندپروري   19 والدين داراي اقتدار منطقي   20 والدين استبدادي   21 والدين آزاد گذار   22 والدين افراطي (زياده رو) و والدين و مسالحه كار (سهل انگار)   23 الگوهاي جديد فرزندپروري باوم ريند   25 تأثير متقابل كودك و والد بر يكديگر   26 نگرش هاي فرزندپروري – عمل فرزندپروري   28 گفتار دوم: مكان كنترل مقدمه   30 مفاهيم و اصول در نظريه يادگيري اجتماعي راتر   30 درك سازه مكان كنترل   33 تحول شخصيت از ديدگاه راتر   35 جنبه هاي منفي احاطه و كنترل   37 پيامدهاي شخصي منفي   38 پيامدهاي منفي بين فردي و اجتماعي   39 بررسي مقياس هاي مكان كنترل   39 گفتار سوم: سوابق پژوهشي الف – تحقيقات انجام شده درباره شيوه هاي فرزندپروري درداخل و خارج از كشور   42 ب – تحقيقات انجام شده درباره مكان كنترل در داخل و خارج كشور   45 ج – بررسي ارتباط شيوه هاي فرزندپروري و مكان كنترل در گسترة تحقيقات   49 فصل سوم: روش تحقيق مقدمه   57 جامعه آماري   57 نمونه آماري   57 روش نمونه گيري   57 ابزارهاي گردآوري اطلاعات و شاخص هاي روان سنجي   57 پرسشنامه شيوه هاي فرزندپروري بانتون   57 روايي   58 پايايي   58 نمره گذاري   58 مقياس مكان كنترل نوويكي – استريكلند روايي   59 پايايي   60 نمره گذاري   61 روش تحقيق   62 شيوه اجراي تحقيق   62 روشهاي آماري تحليل داده ها   63 فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها الف – تحليل توصيفي   65 ب – تحليل استنباطي   71 فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري خلاصه تحقيق   75 بحث و نتيجه گيري   75 محدوديت هاي تحقيق الف – محدوديتهاي خارج از كنترل پژوهشگر   77 ب – محدوديتهاي در كنترل پژوهشگر   78 ارائه پيشنهادها (پيشنهادات)   79 كاربردها    79 منابع    81 پرسشنامه دانلود پروژه روانشناسی, بالینی, دانلود رایگان, پروژه‌های روانشناسی, پایان‌نامه روانشناسی, روانکاوی پروژه هاي روانشناسی, روانشناسی کودک, روانشناسی مردان, روانشناسی زنان, روانشناسی صورت, روانشناسی امضا, روانشناسی رنگ سبز, روانشناسی صنعتی, روانشناسی سازمانی, روانشناسی خیانت, روانشناسی اجتماعی, روانشناسی میوه, روانشناسی ماه تولد, روانشناسی موسیقی, روانشناسی محیط

ویدیوی این محصولسوالات شما در مورد این محصول

سوالتان را ارسال کنید

 
 
 
 
 
Copyright © 2015 unicloob.com. All rights reserved.
تمامی حقوق سایت محفوظ و مربوط به فروشگاه مارکت کلوب می باشد.
انجام پروژه,پايان نامه,سمينار,پروپوزال