• تعداد نام قيمت

   

  • اصل تعادل بودجه
  • پیروان مکتب نهایی در اقتصاد ماژرینالیستها
  • کسری بودجه ، مازاد بودجه
  • کسر بودجه از نظر ماهیت و نوع مخارج دولت به 2 صورت
  • انواع کسری بودجه
  • الف) راههای تامین کسری بودجه ارزی
  • ب) راههای تامین کسری بودجه پول ملی
  • سایر اصول بودجه
  • عامل اصلی کسر بودجه
  • عدمتعادلدرآمدومخارجدولت
  • بررسی شاخصهای اندازهءفعالیت اقتصادی دولت
  • ضرورت واهمیت ارتباط منطقی بین رشددرآمدهای مالیاتی وافزایش هزینههای دولت
  • روندکلی درآمدهاومخارج عمومی دولت وسهم آن درتولیدناخالص داخلی دراقتصادایران
  • تاثیر سیاست کسریبودجه بر اشتغال در بخش دولتی ایران
  • کسری بودجه و افزایش هزینه های دولت
  • تناقض در اعلام میزان کسری بودجه
  • علل کسری بودجه
  • مقابله با کسری بودجه دولت
  • راه های مقابله با کسری بودجه
  • نتیجهگیری وارایهءپیشنهادات
  • منابع

  برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  معرفی

  اصل تعادل بودجه
  پیروان مکتب نهایی در اقتصاد ماژرینالیستها
  کسری بودجه ، مازاد بودجه
  کسر بودجه از نظر ماهیت و نوع مخارج دولت به 2 صورت
  انواع کسری بودجه

  ویدیوی این محصول

  

  سوالات شما در مورد این محصول

  سوالتان را ارسال کنید

   
   
   
   
   
  Test
  Copyright © 2011 unicloob.com. All rights reserved.
  تمامی حقوق سایت محفوظ و مربوط به فروشگاه مارکت کلوب می باشد.
  انجام پروژه,پايان نامه,سمينار,پروپوزال