مشاوره سمینار, مشاوره پروپوزال, انتخاب موضوع

پروژه رشته مدیریت: بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان بیمارستانهای تامین اجتماعی مشهد وعوامل موثر بر آن

برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ناشر : مارکت کلوب
نام گروه : مدیریت, صنعتی, بازرگانی, اجرایی,
قیمت : 10000 تومان
تعداد صفحات : 190
نوع محصول : پروژه , پایان نامه , پایان‌نامه
نوع فايل : word, ورد, آفیس, office, doc

طرح تخفیف باهمیم

جستجو در پروژه‌های سایت

اگر به دنبال پروژه خاصی هستید، می توانید از جستجوگر زیر استفاده کنید.

پروژه رشته مدیریت: بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان بیمارستانهای تامین اجتماعی مشهد وعوامل موثر بر آن

مقدمه
فصل اول : کلیات
طرح مساله
اهداف تحقیق
تعریف مفاهیم و اصطلاحات
فصل دوم : پیشینه تحقیق
کارمند کیست؟
ابعاد رضایت شغلی
نظریات
جامعه شناسان و رضایت
الگوی پارسونز
نظریة نیازها   (Needs Theory)
نظریه عوامل بهداشتی / انگیزشی هرزبرگ
نظریه اختلاف   (Discrepancy theroy)
نظریه نفوذ اجتماعی   (Social Influnce Theory)
نظریه تسری   (Spill-Over Theory)
نظریه هدف گذاری  « ادین لاک »  (E.A. Loke)
نظریه گروه مرجع LReference Group Theory)
نظریه بیگانگی نسبت به کار و شغل   (Work Alienation)
نتیجه گیری و جمع بندی نظریات
عوامل دیگر موثر بر رضایت شغلی
متغیرهای شخصی
حقوق و دستمزد
سطح شغل
محتوای شغل
ابهام نقش
تعهد سازمانی   (Organizational Commitment)
مدیریت و مشارکت سازمانی
فصل سوم : روش تحقیق
فرضیات تحقیق
مدل نظری تحقیق
روش انجام تحقیق
واحد تحلیل
جامعه آماری
نمونه گیری (sampling)
حجم نمونه
تعریف مفاهیم و سنجش متغیرها
سنجش رضایت شغلی
تعریف عملیاتی رضایت شغلی (متغیر وابسته تحقیق) و شیوه سنجش آن
نمره گذاری مقیاس رضایت شغلی
سطح سنجش رضایت شغلی
تعاریف عملیاتی متغیرهای مستقل و شیوه سنجش آنها
قابلیت اعتماد (پایایی) (Riliability) و اعتبار (Validity)
قابلیت اعتماد (پایایی) (Riliability)
فصل چهارم : یافته های تحقیق
مقدمه
الف ) توصیف آماری ویژگیهای کلی نمونه تحقیق
توصیف آماری رضایت شغلی ( متغیر وابسته )
– رضایت از بعد ماهیت و شرایط کار
رضایت از بعد حقوق و مزایای شغلی
ـ رضایت از بعد سرپرستی
ـ رضایت از بعد ارتقاء و پیشرفت
ـ رضایت از بعد همکاران
ـ رضایت شغلی کلی
ج)توصیف آماری متغیرهای مستقل
مقایسه موقعیت اجتماعی پدران و طبقه اجتماعی پاسخگویان
د ضرایب همبستگی کلیه متغیرهای تحقیق
نتیجه آزمون فرضیات
خلاصه آزمون های فرضیات تحقیق
فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات
خلاصه تحقیق
نتیجه گیری
پیشنهادات کاربردی
مشکلات تحقیق
فهرست منابع

پرسشنامه

دانلود پروژه مدیریت, دانلود,خرید پروژه, مدیریت, فروش پروژه رشته مدیریت ,پروژه رشته مدیریت, دانلود رایگان, پروژه‌های مدیریت, پایان‌نامه مدیریت, مدیریت, صنعتی, بازرگانی, اجرایی,پایان نامه مدیریت
فروش جزوات کارشناسی ارشد پارسه, دانلود جزوات کارشناسی ارشد پارسه , ارشد پارسه عمران, برق, مکانیک, کامپیوتر, خرید جزوات ارشد پارسه جدید, قبولی در کارشناسی ارشد , تماس با مدیر سایت, خرید اینترنتی جزوات ارشد

پارسه, زبان, حسابداری, معماری,

برای خرید جزوات پارسه در رشته های زیر با تماس بگیرید

, جزوات ارشد پارسه رشته مکانیک, جزوات ارشد پارسه رشته برق, جزوات ارشد پارسه رشته حسابداری, جزوات ارشد پارسه رشته شیمی, جزوات ارشد پارسه رشته کامپیوتر, جزوات ارشد پارسه رشته عمران, جزوات ارشد پارسه رشته

معماری, جزوات ارشد پارسه رشته ریاضی, جزوات ارشد پارسه رشته فیزیک, جزوات ارشد پارسه رشته معدن, جزوات ارشد پارسه رشته مدیریت اجرایی, جزوات ارشد پارسه رشته مدیریت اجرایی, جزوات ارشد پارسه رشته حقوق, جزوات ارشد

پارسه رشته روانشناسی, جزوات ارشد پارسه رشته مدیریت صنعتی, جزوات ارشد پارسه رشته ادبیات, جزوات ارشد پارسه رشته کشاورزی, جزوات ارشد پارسه رشته صنایع, جزوات ارشد پارسه رشته علوم اجتماعی, جزوات ارشد پارسه رشته پارسه

یا ماهان!, جزوات ارشد پارسه رشته سایت, جزوات ارشد پارسه رشته الهیات, جزوات ارشد پارسه رشته بیمه, جزوات ارشد پارسه رشتمدیریت بازرگانی, جزوات ارشد پارسه رشته زبان فرانسه, جزوات ارشد پارسه رشته شهرسازی, جزوات ارشد

پارسه رشته معارف, جزوات ارشد پارسه رشته تاریخ,
, جزوات ارشد پارسه رشته دندانپزشکی,
, جزوات ارشد پارسه رشته اقتصاد,


برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

معرفی

پروژه رشته مدیریت: بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان بیمارستانهای تامین اجتماعی مشهد وعوامل موثر بر آن مقدمه فصل اول : کلیات طرح مساله اهداف تحقيق تعريف مفاهيم و اصطلاحات فصل دوم : پیشینه تحقیق كارمند كيست؟ ابعاد رضايت شغلي نظريات جامعه شناسان و رضايت الگوي پارسونز نظرية نيازها   (Needs Theory) نظريه عوامل بهداشتي / انگيزشي هرزبرگ نظريه اختلاف   (Discrepancy theroy) نظريه نفوذ اجتماعي   (Social Influnce Theory) نظريه تسري   (Spill-Over Theory) نظريه هدف گذاري  « ادين لاك »  (E.A. Loke) نظريه گروه مرجع LReference Group Theory) نظريه بيگانگي نسبت به كار و شغل   (Work Alienation) نتيجه گيري و جمع بندي نظريات عوامل ديگر موثر بر رضايت شغلي متغيرهاي شخصي حقوق و دستمزد سطح شغل محتواي شغل ابهام نقش تعهد سازماني   (Organizational Commitment) مديريت و مشاركت سازماني فصل سوم : روش تحقیق فرضيات تحقيق مدل نظري تحقيق روش انجام تحقيق واحد تحليل جامعه آماري نمونه گيري (sampling) حجم نمونه تعريف مفاهيم و سنجش متغيرها سنجش رضايت شغلي تعريف عملياتي رضايت شغلي (متغير وابسته تحقيق) و شيوه سنجش آن نمره گذاري مقياس رضايت شغلي سطح سنجش رضايت شغلي تعاريف عملياتي متغيرهاي مستقل و شيوه سنجش آنها قابليت اعتماد (پايايي) (Riliability) و اعتبار (Validity) قابليت اعتماد (پايايي) (Riliability) فصل چهارم : یافته های تحقیق مقدمه الف ) توصيف آماري ويژگيهاي كلي نمونه تحقيق توصيف آماري رضايت شغلي ( متغير وابسته ) - رضايت از بعد ماهيت و شرايط كار رضايت از بعد حقوق و مزاياي شغلي ـ رضايت از بعد سرپرستي ـ رضايت از بعد ارتقاء و پيشرفت ـ رضايت از بعد همكاران ـ رضايت شغلي كلي ج)توصيف آماري متغيرهاي مستقل مقايسه موقعيت اجتماعي پدران و طبقه اجتماعي پاسخگويان د ضرايب همبستگي كليه متغيرهاي تحقيق نتيجه آزمون فرضيات خلاصه آزمون هاي فرضيات تحقيق فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات خلاصه تحقيق نتيجه گيري پيشنهادات كاربردي مشكلات تحقيق فهرست منابع پرسشنامه دانلود پروژه مدیریت, دانلود,خرید پروژه, مدیریت, فروش پروژه رشته مدیریت ,پروژه رشته مدیریت, دانلود رایگان, پروژه‌های مدیریت, پایان‌نامه مدیریت, مدیریت, صنعتی, بازرگانی, اجرایی,پایان نامه مدیریت فروش جزوات کارشناسی ارشد پارسه, دانلود جزوات کارشناسی ارشد پارسه , ارشد پارسه عمران, برق, مکانیک, کامپیوتر, خرید جزوات ارشد پارسه جدید, قبولی در کارشناسی ارشد , تماس با مدیر سایت, خرید اینترنتی جزوات ارشد پارسه, زبان, حسابداری, معماری, برای خرید جزوات پارسه در رشته های زیر با تماس بگیرید , جزوات ارشد پارسه رشته مکانیک, جزوات ارشد پارسه رشته برق, جزوات ارشد پارسه رشته حسابداری, جزوات ارشد پارسه رشته شیمی, جزوات ارشد پارسه رشته کامپیوتر, جزوات ارشد پارسه رشته عمران, جزوات ارشد پارسه رشته معماری, جزوات ارشد پارسه رشته ریاضی, جزوات ارشد پارسه رشته فیزیک, جزوات ارشد پارسه رشته معدن, جزوات ارشد پارسه رشته مدیریت اجرایی, جزوات ارشد پارسه رشته مدیریت اجرایی, جزوات ارشد پارسه رشته حقوق, جزوات ارشد پارسه رشته روانشناسی, جزوات ارشد پارسه رشته مدیریت صنعتی, جزوات ارشد پارسه رشته ادبیات, جزوات ارشد پارسه رشته کشاورزی, جزوات ارشد پارسه رشته صنایع, جزوات ارشد پارسه رشته علوم اجتماعی, جزوات ارشد پارسه رشته پارسه یا ماهان!, جزوات ارشد پارسه رشته سایت, جزوات ارشد پارسه رشته الهیات, جزوات ارشد پارسه رشته بیمه, جزوات ارشد پارسه رشتمدیریت بازرگانی, جزوات ارشد پارسه رشته زبان فرانسه, جزوات ارشد پارسه رشته شهرسازی, جزوات ارشد پارسه رشته معارف, جزوات ارشد پارسه رشته تاریخ, , جزوات ارشد پارسه رشته دندانپزشکی, , جزوات ارشد پارسه رشته اقتصاد,

ویدیوی این محصولسوالات شما در مورد این محصول

سوالتان را ارسال کنید

 
 
 
 
 
Copyright © 2015 unicloob.com. All rights reserved.
تمامی حقوق سایت محفوظ و مربوط به فروشگاه مارکت کلوب می باشد.
انجام پروژه,پايان نامه,سمينار,پروپوزال