• تعداد نام قيمت

   

  پایان نامه, پروژه حسابداری: پایان نامه عوامل موثر بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  ناشر : مارکت کلوب
  نام گروه : حسابداری, حسابرسی
  قیمت : 18000 تومان
  تعداد صفحات : 133
  نوع محصول : پروژه , پایان نامه , پایان‌نامه
  نوع فايل : word, ورد, آفیس, office, doc

  طرح تخفیف باهمیم

  جستجو در پروژه‌های سایت

  اگر به دنبال پروژه خاصی هستید، می توانید از جستجوگر زیر استفاده کنید.

  پایان نامه, پروژه حسابداری: پایان نامه عوامل موثر بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  چکیده تحقیق

  فصل اول : کلیات
  مقدمه
  بیان مساله (تعریف موضوع)
  اهمیت موضوع تحقیق
  هدف و علت انتخاب موضوع
  فرضیه‌های تحقیق
  تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی
  روش تحقیق( متد لوژی)
  قلمرو تحقیق
  استفاده کنندگان از تحقیق
  تشریح فصول آتی
  فصل دوم : ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق
  مقدمه
  ( مفاهیم ارزش )
  1ـ ارزش دفتری
  3ـ ارزش بازار
  4 ـ ارزش با فرض انحلال( ارزش تصفیه )
  2ـ ارزش سهام برمبنای قیمت جایگزین دارائیها پس از کسر بدهیها
  5ـ ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت
  6ـ ارزش ذاتی
  ارزیابی شرکتها
  تصمیمات اساسی مدیریت مالی
  تصمیمات تقسیم سود سهام
  تصمیمات تأمین مالی
  تصمیمات سرمایه گذاری
  تصمیمات تقسیم سود وسود انباشته
  نظریه سنتی
  نظریة میلر و مودیلیانی
  سود تقسیمی در مقایسه با سود سرمایه
  تئوری «نامربوط بودن سود تقسیمی »
  تئوری «پرنده ای در دست»
  تئوری اولویت مالیاتی
  مفروضات مربوط به محتوای اطلاعاتی یا هشداردهنده
  تعیین نسبت سود تقسیمی مطلوب : الگوی سود تقسیمی باقیمانده
  سرمایه‌گذاریهای مجددسود سهام
  تصمیمات تأمین مالی
  تئوری ساختارسرمایه
  اثر مالیات
  تئوری داد و ستد ( تئوری مصالحه یا تئوری توازی ایستا )
  تئوری ساختار سرمایه : الگوی هشدار دهنده
  نسبتهای اهرم مالی
  صرفه جوییهای مالیاتی ناشی از تامین مالی از طریق بدهی
  تجدید سرمایه‌گذاری با استفاده از اهرم مالی

  تصمیمات مخارج سرمایه ای : Capital Expenditures decisions

  انواع سرمایه‌گذاری
  اهمیت مخارج سرمایه ای
  فصل سوم : روش تحقیق
  مقدمه
  پیشینه تحقیق
  فرضیه‌های تحقیق
  مبانی تئوریکی فرضیه‌های تحقیق

  متغیرهای مورد مطالعه و روش اندازه گیری آنها

  جامعه آماری
  انتخاب نمونه
  قلمرو زمانی تحقیق
  روش جمع آوری اطلاعات
  نحوه آزمون فرضیه‌های تحقیق
  رگرسیون

  ضریب تعیین R2

  آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیون ـ آزمون t

  آزمون معادله رگرسیون ـ آزمون F

  چکیده تحقیق

  فصل اول : کلیات
  مقدمه
  بیان مساله (تعریف موضوع)
  اهمیت موضوع تحقیق
  هدف و علت انتخاب موضوع
  فرضیه‌های تحقیق
  تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی
  روش تحقیق( متد لوژی)
  قلمرو تحقیق
  استفاده کنندگان از تحقیق
  تشریح فصول آتی
  فصل دوم : ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق
  مقدمه
  ( مفاهیم ارزش )
  1ـ ارزش دفتری
  3ـ ارزش بازار
  4 ـ ارزش با فرض انحلال( ارزش تصفیه )
  2ـ ارزش سهام برمبنای قیمت جایگزین دارائیها پس از کسر بدهیها
  5ـ ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت
  6ـ ارزش ذاتی
  ارزیابی شرکتها
  تصمیمات اساسی مدیریت مالی
  تصمیمات تقسیم سود سهام
  تصمیمات تأمین مالی
  تصمیمات سرمایه گذاری
  تصمیمات تقسیم سود وسود انباشته
  نظریه سنتی
  نظریة میلر و مودیلیانی
  سود تقسیمی در مقایسه با سود سرمایه
  تئوری «نامربوط بودن سود تقسیمی »
  تئوری «پرنده ای در دست»
  تئوری اولویت مالیاتی
  مفروضات مربوط به محتوای اطلاعاتی یا هشداردهنده
  تعیین نسبت سود تقسیمی مطلوب : الگوی سود تقسیمی باقیمانده
  سرمایه‌گذاریهای مجددسود سهام
  تصمیمات تأمین مالی
  تئوری ساختارسرمایه
  اثر مالیات
  تئوری داد و ستد ( تئوری مصالحه یا تئوری توازی ایستا )
  تئوری ساختار سرمایه : الگوی هشدار دهنده
  نسبتهای اهرم مالی
  صرفه جوییهای مالیاتی ناشی از تامین مالی از طریق بدهی
  تجدید سرمایه‌گذاری با استفاده از اهرم مالی

  تصمیمات مخارج سرمایه ای : Capital Expenditures decisions

  انواع سرمایه‌گذاری
  اهمیت مخارج سرمایه ای
  فصل سوم : روش تحقیق
  مقدمه
  پیشینه تحقیق
  فرضیه‌های تحقیق
  مبانی تئوریکی فرضیه‌های تحقیق

  متغیرهای مورد مطالعه و روش اندازه گیری آنها

  جامعه آماری
  انتخاب نمونه
  قلمرو زمانی تحقیق
  روش جمع آوری اطلاعات
  نحوه آزمون فرضیه‌های تحقیق
  رگرسیون

  ضریب تعیین R2

  آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیون ـ آزمون t

  آزمون معادله رگرسیون ـ آزمون F

  آزمون ضرایب همبستگی

  مقدار احتمال (P-Value)

  تحلیل باقی مانده ها
  آمار توصیفی تحقیق
  آزمونهای اضافی تحقیق
  فصل چهار : یافته های تحقیق
  مقدمه
  آمار توصیفی داده های تحقیق
  تجزیه وتحلیل آماری
  فرضیه 1: نسبت سود تقسیم نشده به سود تقسیم شده با ارزش شرکت رابطه دارد
  آزمون فرضیه اول در صنایع مختلف
  آزمون فرضیه اول در گروه بندی شرکتها براساس اندازه شرکت
  آزمون فرضیه سوم در صنایع مختلف
  آزمون فرضیه سوم در گروه بندی شرکتها برحسب اندازه شرکت
  نتایج رگرسیون چندگانه بین کلیه متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق
  ماتریس ضرایب همبستگی
  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
  مقدمه
  خلاصه تحقیق
  تحلیل آماری و تفسیر نتایج
  پیشنهادات ارائه شده با توجه به نتایج حاصل از تحقیق
  پیشنهادات جهت تحقیقات آتی
  محدودیتهای تحقیق
  منابع و مأخذ

  دانلود رایگان پایان‌نامه ها, پایان نامه‌های حسابداری, پروژه حسابداری


  برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  معرفی

  پایان نامه, پروژه حسابداری: پایان نامه عوامل موثر بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چكيده تحقيق فصل اول : کلیات مقدمه بيان مساله (تعريف موضوع) اهميت موضوع تحقيق هدف و علت انتخاب موضوع فرضيه‌هاي تحقيق تعريف واژه ها و اصطلاحات كليدي روش تحقيق( متد لوژي) قلمرو تحقيق استفاده كنندگان از تحقيق تشريح فصول آتي فصل دوم : ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق مقدمه ( مفاهيم ارزش ) 1ـ ارزش دفتري 3ـ ارزش بازار 4 ـ ارزش با فرض انحلال( ارزش تصفيه ) 2ـ ارزش سهام برمبناي قيمت جايگزين دارائيها پس از كسر بدهيها 5ـ ارزش با فرض تداوم فعاليت شركت 6ـ ارزش ذاتي ارزيابي شركتها تصميمات اساسي مديريت مالي تصميمات تقسيم سود سهام تصميمات تأمين مالي تصميمات سرمايه گذاري تصميمات تقسيم سود وسود انباشته نظريه سنتي نظرية ميلر و موديلياني سود تقسيمي در مقايسه با سود سرمايه تئوري «نامربوط بودن سود تقسيمي » تئوري «پرنده اي در دست» تئوري اولويت مالياتي مفروضات مربوط به محتواي اطلاعاتي يا هشداردهنده تعيين نسبت سود تقسيمي مطلوب : الگوي سود تقسيمي باقيمانده سرمايه‌گذاريهاي مجددسود سهام تصميمات تأمين مالي تئوري ساختارسرمايه اثر ماليات تئوري داد و ستد ( تئوري مصالحه يا تئوري توازي ايستا ) تئوري ساختار سرمايه : الگوي هشدار دهنده نسبتهاي اهرم مالي صرفه جوييهاي مالياتي ناشي از تامين مالي از طريق بدهي تجديد سرمايه‌گذاري با استفاده از اهرم مالي تصميمات مخارج سرمايه اي : Capital Expenditures decisions انواع سرمايه‌گذاري اهميت مخارج سرمايه اي فصل سوم : روش تحقیق مقدمه پيشينه تحقيق فرضيه‌هاي تحقيق مباني تئوريكي فرضيه‌هاي تحقيق متغيرهاي مورد مطالعه و روش اندازه گيري آنها جامعه آماري انتخاب نمونه قلمرو زماني تحقيق روش جمع آوري اطلاعات نحوه آزمون فرضيه‌هاي تحقيق رگرسيون ضريب تعيين R2 آزمون معنادار بودن ضرايب رگرسيون ـ آزمون t آزمون معادله رگرسيون ـ آزمون F چكيده تحقيق فصل اول : کلیات مقدمه بيان مساله (تعريف موضوع) اهميت موضوع تحقيق هدف و علت انتخاب موضوع فرضيه‌هاي تحقيق تعريف واژه ها و اصطلاحات كليدي روش تحقيق( متد لوژي) قلمرو تحقيق استفاده كنندگان از تحقيق تشريح فصول آتي فصل دوم : ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق مقدمه ( مفاهيم ارزش ) 1ـ ارزش دفتري 3ـ ارزش بازار 4 ـ ارزش با فرض انحلال( ارزش تصفيه ) 2ـ ارزش سهام برمبناي قيمت جايگزين دارائيها پس از كسر بدهيها 5ـ ارزش با فرض تداوم فعاليت شركت 6ـ ارزش ذاتي ارزيابي شركتها تصميمات اساسي مديريت مالي تصميمات تقسيم سود سهام تصميمات تأمين مالي تصميمات سرمايه گذاري تصميمات تقسيم سود وسود انباشته نظريه سنتي نظرية ميلر و موديلياني سود تقسيمي در مقايسه با سود سرمايه تئوري «نامربوط بودن سود تقسيمي » تئوري «پرنده اي در دست» تئوري اولويت مالياتي مفروضات مربوط به محتواي اطلاعاتي يا هشداردهنده تعيين نسبت سود تقسيمي مطلوب : الگوي سود تقسيمي باقيمانده سرمايه‌گذاريهاي مجددسود سهام تصميمات تأمين مالي تئوري ساختارسرمايه اثر ماليات تئوري داد و ستد ( تئوري مصالحه يا تئوري توازي ايستا ) تئوري ساختار سرمايه : الگوي هشدار دهنده نسبتهاي اهرم مالي صرفه جوييهاي مالياتي ناشي از تامين مالي از طريق بدهي تجديد سرمايه‌گذاري با استفاده از اهرم مالي تصميمات مخارج سرمايه اي : Capital Expenditures decisions انواع سرمايه‌گذاري اهميت مخارج سرمايه اي فصل سوم : روش تحقیق مقدمه پيشينه تحقيق فرضيه‌هاي تحقيق مباني تئوريكي فرضيه‌هاي تحقيق متغيرهاي مورد مطالعه و روش اندازه گيري آنها جامعه آماري انتخاب نمونه قلمرو زماني تحقيق روش جمع آوري اطلاعات نحوه آزمون فرضيه‌هاي تحقيق رگرسيون ضريب تعيين R2 آزمون معنادار بودن ضرايب رگرسيون ـ آزمون t آزمون معادله رگرسيون ـ آزمون F آزمون ضرايب همبستگي مقدار احتمال (P-Value) تحليل باقي مانده ها آمار توصيفي تحقيق آزمونهاي اضافي تحقيق فصل چهار : یافته های تحقیق مقدمه آمار توصيفي داده هاي تحقيق تجزيه وتحليل آماري فرضيه 1: نسبت سود تقسيم نشده به سود تقسيم شده با ارزش شركت رابطه دارد آزمون فرضيه اول در صنايع مختلف آزمون فرضيه اول در گروه بندي شركتها براساس اندازه شركت آزمون فرضيه سوم در صنايع مختلف آزمون فرضيه سوم در گروه بندي شركتها برحسب اندازه شركت نتايج رگرسيون چندگانه بين كليه متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق ماتريس ضرايب همبستگي فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات مقدمه خلاصه تحقيق تحليل آماري و تفسير نتايج پيشنهادات ارائه شده با توجه به نتايج حاصل از تحقيق پيشنهادات جهت تحقيقات آتي محدوديتهاي تحقيق منابع و مأخذ دانلود رایگان پایان‌نامه ها, پایان نامه‌های حسابداری, پروژه حسابداری

  ویدیوی این محصول

  

  سوالات شما در مورد این محصول

  سوالتان را ارسال کنید

   
   
   
   
   
  Copyright © 2015 unicloob.com. All rights reserved.
  تمامی حقوق سایت محفوظ و مربوط به فروشگاه مارکت کلوب می باشد.
  انجام پروژه,پايان نامه,سمينار,پروپوزال