پایان نامه شبکه های بی سیم و آنتن

برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
نام گروه : مهندسی برق, مخابرات
قیمت : 9500 تومان
تعداد صفحات : 97
نوع محصول : پایان نامه
نوع فايل : ورد, office, doc, word

طرح تخفیف باهمیم

جستجو در پروژه‌های سایت

اگر به دنبال پروژه خاصی هستید، می توانید از جستجوگر زیر استفاده کنید.


 • پیشگفتار
 • فصل اول : طرح تحقیق
 • تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق
 • اهمیت انجام تحقیق
 • اهداف کلی تحقیق
 • هدف های ویژه تحقیق
 • روش انجام تحقیق
 • فصل دوم: مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن
 • 2_1 تاریخچه
 • 2_2 انواع آنتن ها از نظر کاربرد
 • الف) آنتن هرتز
 • ب) آنتن مارکنی
 • پ) آنتن شلاقی
 • ت ) آنتن لوزی ( روبیک)
 • ث) آنتن V معکوس
 • ج) آنتن ماکروویو
 • چ) آنتن آستینی
 • ح) آنتن حلزونی
 • ذ) آنتن های آرایه ای ARRAY ANTENNA
 • 2-3 پارامترهای آنتن
 • دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی
 • نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی
 • نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین
 • نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده
 • پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان
 • شعاع های فرعی آنتن ها
 • مقاومت پرتو افکنی آنتن
 • امپدانس ورودی آنتن
 • سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها
 • طول موثر آنتن
 • پهنای نوار فرکانس آنتن ها
 • پلاریزاسیون آنتن ها
 • پلاریزاسیون خطی
 • پلاریزاسیون دایره ای
 • پلاریزاسیون بیضوی
 • ساختمان مکانیکی آنتن ها
 • اندازه آنتن
 • نصب آنتن ها
 • خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها
 • رسانا و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها
 • محافظت آنتن در برابر عوامل جوی
 • فصل سوم : شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم
 • 2-1سخت افزار شبکه
 • 2-1-1 شبکه های ﭘخشی(broadcast network)
 • 2-1-2 شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network)
 • 2-1-3شبکه های شخصی (personal area network)
 • 2-1-4شبکه های محلی (local area network)
 • 2-1-5شبکة شهری(Mtropolitan Area Network)
 • 2-1-6شبکة گسترده (Wide Area Network)
 • 2-1-7شبکة بی سیم (wireless network)
 • 2-1-8شبکة شبکه ها (internetwork)
 • 2-2 نرم افزار شبکه
 • 2-2-1لایة فیزیکی (Physical layer)
 • 2-2-2 زیر لایة نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال ( MAC)
 • 2-2-3لایة شبکه
 • 2-2-4لایة انتقال(Transport layer)
 • 2-2-5لایة کاربرد (Application layer)
 • 2-3 شبکه های محلی بی سیم (802.11)
 • 2-3-1 ﭘشتة ﭘروتکل 802.11
 • 2-3-2 لایة فیزیکی در 802.11
 • 2-4 شبکه های بی سیم باند گسترده
 • 2-4-1 لایة فیزیکی در 802.16
 • فصل چهارم
 • آنتن های هوشمند
 • بخش اول
 • آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم
 • تداخل هم کانال
 • اثرات محوشدگی
 • 4_الف_1 جوانب تکنولوژی سیستم آنتن هوشمند
 • 4- الف – 2 مدلهای کانال
 • 4-الف-2-1مدل لی Lee s Model
 • 4-الف– 2-2 A Model of Discreteiy Didposed , Uniform set Of Evenly
 • Spread scatterers
 • 4- الف-2-3 مدل ماکروسل (Macro cell Model)
 • 4-الف-2-4 مدل باند عریض میکروسل (Macrocell Wide Band Model)
 • 3-الف-2-5 Gaussian Wide – sene stionary ,uncorrelated scattering
 • (GWSSUS)model
 • 3-الف-2-6 مدل زاویه دریافت گاوسی (Gaussian angle of)
 • 4-الف-2-7- مدل کانال با بردار متغیر زمانی (Time –varying-vector channel model)
 • 4-الف-2-8 مدل شهری واقعی(typical urban (tu/model))
 • 4-الف-2-9 مدل شهری بد(Bad urban (Bu) model)
 • 4_الف_3آرایه های هوشمندآنتن و بهره های مختلف
 • انواع آنتن های هوشمند
 • 4-الف-4ردیابی وتکنیک های بیم آرایه سوئیچ شده
 • 4-الف –5 راهبردهای شکل دهی بیم ثابت
 • 4- الف – 6 پردازش آرایه از طریق شکل دهی بیم
 • 4 الف 6– 1 الگوریتم های پایه شکل دهی سیگنال
 • 4-الف –6-3 ترکیب آرایه پرتو سوئیچ شده
 • مثال 1-4
 • 4-الف-7 نکات نتیجه گیری شده
 • بخش دوم
 • آنتن های آرایه فازی
 • 4-ب-1تاریخچه
 • 4-ب-2 انواع آرایه ها
 • 4-ب-2-1 آرایه های خطی (Linear Array)
 • 4-ب-2-2آرایه های مسطح (Planar Array)
 • 4-ب-3 ویژگی های آرایه فازی
 • 4-ب-3-1 تکنولوژی شیفت دهنده فاز
 • 4-ب-3-2تکنولوژی شیفت دهنده فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر
 • فصل پنجم
 • نتیجه و ﭘیشنهاد
 • منابع


برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

معرفی

پیشگفتار
فصل اول : طرح تحقیق
تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق
اهمیت انجام تحقیق
اهداف کلی تحقیق
هدف های ویژه تحقیق

ویدیوی این محصولسوالات شما در مورد این محصول

سوالتان را ارسال کنید

 
 
 
 
 
Copyright © 2015 unicloob.com. All rights reserved.
تمامی حقوق سایت محفوظ و مربوط به فروشگاه مارکت کلوب می باشد.
انجام پروژه,پايان نامه,سمينار,پروپوزال