• تعداد نام قيمت

   

  پایان نامه شبکه های بی سیم و آنتن

  برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  نام گروه : مهندسی برق, مخابرات
  قیمت : 9500 تومان
  تعداد صفحات : 97
  نوع محصول : پایان نامه
  نوع فايل : ورد, office, doc, word

  طرح تخفیف باهمیم

  جستجو در پروژه‌های سایت

  اگر به دنبال پروژه خاصی هستید، می توانید از جستجوگر زیر استفاده کنید.


  • پیشگفتار
  • فصل اول : طرح تحقیق
  • تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق
  • اهمیت انجام تحقیق
  • اهداف کلی تحقیق
  • هدف های ویژه تحقیق
  • روش انجام تحقیق
  • فصل دوم: مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن
  • 2_1 تاریخچه
  • 2_2 انواع آنتن ها از نظر کاربرد
  • الف) آنتن هرتز
  • ب) آنتن مارکنی
  • پ) آنتن شلاقی
  • ت ) آنتن لوزی ( روبیک)
  • ث) آنتن V معکوس
  • ج) آنتن ماکروویو
  • چ) آنتن آستینی
  • ح) آنتن حلزونی
  • ذ) آنتن های آرایه ای ARRAY ANTENNA
  • 2-3 پارامترهای آنتن
  • دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی
  • نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی
  • نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین
  • نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده
  • پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان
  • شعاع های فرعی آنتن ها
  • مقاومت پرتو افکنی آنتن
  • امپدانس ورودی آنتن
  • سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها
  • طول موثر آنتن
  • پهنای نوار فرکانس آنتن ها
  • پلاریزاسیون آنتن ها
  • پلاریزاسیون خطی
  • پلاریزاسیون دایره ای
  • پلاریزاسیون بیضوی
  • ساختمان مکانیکی آنتن ها
  • اندازه آنتن
  • نصب آنتن ها
  • خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها
  • رسانا و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها
  • محافظت آنتن در برابر عوامل جوی
  • فصل سوم : شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم
  • 2-1سخت افزار شبکه
  • 2-1-1 شبکه های ﭘخشی(broadcast network)
  • 2-1-2 شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network)
  • 2-1-3شبکه های شخصی (personal area network)
  • 2-1-4شبکه های محلی (local area network)
  • 2-1-5شبکة شهری(Mtropolitan Area Network)
  • 2-1-6شبکة گسترده (Wide Area Network)
  • 2-1-7شبکة بی سیم (wireless network)
  • 2-1-8شبکة شبکه ها (internetwork)
  • 2-2 نرم افزار شبکه
  • 2-2-1لایة فیزیکی (Physical layer)
  • 2-2-2 زیر لایة نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال ( MAC)
  • 2-2-3لایة شبکه
  • 2-2-4لایة انتقال(Transport layer)
  • 2-2-5لایة کاربرد (Application layer)
  • 2-3 شبکه های محلی بی سیم (802.11)
  • 2-3-1 ﭘشتة ﭘروتکل 802.11
  • 2-3-2 لایة فیزیکی در 802.11
  • 2-4 شبکه های بی سیم باند گسترده
  • 2-4-1 لایة فیزیکی در 802.16
  • فصل چهارم
  • آنتن های هوشمند
  • بخش اول
  • آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم
  • تداخل هم کانال
  • اثرات محوشدگی
  • 4_الف_1 جوانب تکنولوژی سیستم آنتن هوشمند
  • 4- الف – 2 مدلهای کانال
  • 4-الف-2-1مدل لی Lee s Model
  • 4-الف– 2-2 A Model of Discreteiy Didposed , Uniform set Of Evenly
  • Spread scatterers
  • 4- الف-2-3 مدل ماکروسل (Macro cell Model)
  • 4-الف-2-4 مدل باند عریض میکروسل (Macrocell Wide Band Model)
  • 3-الف-2-5 Gaussian Wide – sene stionary ,uncorrelated scattering
  • (GWSSUS)model
  • 3-الف-2-6 مدل زاویه دریافت گاوسی (Gaussian angle of)
  • 4-الف-2-7- مدل کانال با بردار متغیر زمانی (Time –varying-vector channel model)
  • 4-الف-2-8 مدل شهری واقعی(typical urban (tu/model))
  • 4-الف-2-9 مدل شهری بد(Bad urban (Bu) model)
  • 4_الف_3آرایه های هوشمندآنتن و بهره های مختلف
  • انواع آنتن های هوشمند
  • 4-الف-4ردیابی وتکنیک های بیم آرایه سوئیچ شده
  • 4-الف –5 راهبردهای شکل دهی بیم ثابت
  • 4- الف – 6 پردازش آرایه از طریق شکل دهی بیم
  • 4 الف 6– 1 الگوریتم های پایه شکل دهی سیگنال
  • 4-الف –6-3 ترکیب آرایه پرتو سوئیچ شده
  • مثال 1-4
  • 4-الف-7 نکات نتیجه گیری شده
  • بخش دوم
  • آنتن های آرایه فازی
  • 4-ب-1تاریخچه
  • 4-ب-2 انواع آرایه ها
  • 4-ب-2-1 آرایه های خطی (Linear Array)
  • 4-ب-2-2آرایه های مسطح (Planar Array)
  • 4-ب-3 ویژگی های آرایه فازی
  • 4-ب-3-1 تکنولوژی شیفت دهنده فاز
  • 4-ب-3-2تکنولوژی شیفت دهنده فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر
  • فصل پنجم
  • نتیجه و ﭘیشنهاد
  • منابع


  برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  معرفی

  پیشگفتار
  فصل اول : طرح تحقیق
  تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق
  اهمیت انجام تحقیق
  اهداف کلی تحقیق
  هدف های ویژه تحقیق

  ویدیوی این محصول

  

  سوالات شما در مورد این محصول

  سوالتان را ارسال کنید

   
   
   
   
   
  Copyright © 2015 unicloob.com. All rights reserved.
  تمامی حقوق سایت محفوظ و مربوط به فروشگاه مارکت کلوب می باشد.
  انجام پروژه,پايان نامه,سمينار,پروپوزال