بررسی و طراحی تأسیسات الکتریکی شرکت ایران کپسول

برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ناشر : مارکت کلوب
قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحات : 210
نوع محصول : ورد, داک,آفیس, word, doc, office

طرح تخفیف باهمیم

جستجو در پروژه‌های سایت

اگر به دنبال پروژه خاصی هستید، می توانید از جستجوگر زیر استفاده کنید.
 • مقدمه
 • فصل اولمشخصات کارخانه
 • 1 – مشخصات عمموی کارخانه
 • 2 – قسمت‌های کلی کارخانه
 • 2 – 2) قسمت تولید و نگهداری
 • 3-) قسمت تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
 • 4-) فرایند تولید
 • فصل دومبرآورد بار مصرفی
 • غیر همزمانی یا تخمین ضریب ‌همزمانی
 • فصل سوممحاسبه و طراحی سیستم روشنایی
 • 1 – اصول روشنایی و ساختمان لامپها
 • مقدمه
 • الف) اصول اقتصادی
 • باصول بهداشتی
 • ج) اصول زیبائی
 • روشنائی داخلی
 • محاسبات روشنائی
 • بررسی و مقایسه لامپهای مختلف
 • الف) لامپها فلوئورسنت
 • ب) لامپ جیوه‌ای
 • ج) لامپ‌های رشته‌ای خارجی با رفلکتور و بدون رفلکتور
 • د) لامپهای هالوژن
 • ه) لامپهای سدیم فشار زیاد
 • انتخاب نوع چراغ و سیستم روشنایی فضا‌های مختلف
 • الف) پخش نور
 • ب) چراغها از لحاظ نوع نصب و موقعیت نصب به شش دسته تقسیم بندی می‌شوند
 • سیستم روشنایی فضاهای مختلف
 • الف) کارگاهها
 • ب) موتورخانه
 • ج) سالن ورزشی
 • د) اماکن اداری
 • ه) غذا‌خوریها
 • محاسبات روشنایی (روش شارنوری)
 • محاسبه روشنایی داخلی به روش نصب فضا
 • مشخص کردن مشخصات محل
 • 2) انتخاب نوع روشنایی (حالت نورپردازی)
 • 3) انتخاب سیستم روشنایی
 • الف) سیستم روشنایی مستقیم
 • ب) سیستم نیمه مستقیم
 • ج) سیستم روشنایی یکنواخت
 • د) سیستم روشنایی نیمه غیر مستقیم
 • ه) سیستم روشنایی غیر مستقیم
 • 4) انتخاب نوع لامپ و نوع حباب
 • 5) انتخاب ضریب آلودگی
 • 7) مشخص کردن رنگ‌آمیزی اتاق‌ها و تغیین ضرائب انعکاس سقف، دیوار و کف
 • 8) مشخص کردن ضریب بهره روشنایی (μ)
 • 9) محاسبة جریان نور
 • 10) محاسبه تعداد لامپ‌ها جریان نوری هر لامپ
 • 11) تعیین و محاسبة روشنائی موضعی
 • 3- روشنائی خارجی
 • 1 – هدف از روشنائی خارجی
 • 2 – محاسبة روشنائی خیابانها
 • انواع آرایش چراغ‌ها
 • الف) ارتفاع نصب چراغها
 • ب) تعیین فاصله دو چراغها در خیابانها
 • ج) مشخصات لامپهای روشنائی خیابانها
 • این منحنی‌ها مقدار ضریب استفاده (ضریب بهره روشنائی) cu را بر حسب
 • د) محاسبه جریان نور لامپها
 • تعیین ضریب آلودگی و فرسودگی (LDD, LLD)
 • محاسبة فاصلة تیرها از هم
 • فرمان روشنائی محوطه
 • محاسبة روشنائی محوطه
 • خیاباناصلی
 • خیابانشمالی
 • خیابانجنوبی
 • 4 – روشنائی حفاظتی و نورتابی ساختمان
 • انتخاب نوع نورافکن
 • محاسبة نورتابی
 • فصل چهارممحاسبه و بررسی سیستم توزیع قدرت
 • 1 – توزیع قدرت در مجتمع صنعتی
 • انواع سیستم توزیع برق
 • شبکه شعاعی (باز)
 • بارهای روشنائی مراکز صنعتی
 • خصوصیات سیستم‌های توزیع برق
 • تعیین میزان بار روشنائی
 • تعیین تعداد انشعاب‌های روشنائی
 • کنترل انشعابهای روشنائی
 • بارهای صنعتی ( غیر روشنائی)
 • تعیین میزان بار صنعتی
 • تعداد انشعاب‌ها برای بارهای صنعتی
 • کنترل انشعابهای موتورها
 • 2 – محاسبه سطح مقطع کابل
 • روش انتخاب کابل
 • شناخت کابلها
 • تعیین افت ولتاژ
 • وضعیت استقرار کابلها
 • 1 – سینی کابل
 • 2 – ترنچ کابل
 • 3 – نصب تابلو‌هائی برای عبور کابل
 • 4 – نصب کابل توسط بست بصورت روکار
 • 5 – دفن کابل
 • 6 – احداث راکتهای زمینی
 • خلاصله‌ای از مطالب محاسبه سطح مقطع کابل و بعد از آن محاسبه سطح مقطع کابلهای مختلف
 • یک نمونه از محاسبه سطح مقطع کابل
 • فصل پنجممحاسبه و طراحی مراکز کنترلی و حافظتی
 • 1 – لزوم حفاظت و نحوه انتخاب فیوزها، بیمتال‌ها و کلید‌های قدرت
 • 1 – کلیدهای دو قطبی
 • 2 – کلیدهای سه قطبی
 • 3 – کلیدهای فیوزدار
 • 4 – فیوزها
 • 1 – 4 – فیوزهای تأخیری
 • 2 – 4 – فیوزهای با جزء ذوب شونده دو قسمتی
 • 3 – 4 – فیوزهای محدود کننده جریان
 • منحنی‌های قطع فیوزها
 • قدرت قطع فیوزها
 • استفاده از فیوزها برای محافظت مدارها و دستگاهها
 • محافظت از سیم‌ها و کابلها در انشعابهای معمولی
 • محافظت از انشعاب‌های موتورها
 • حفاظت با استفاده از کلیدهای با قطع خودکار
 • 2- محاسبه و طراحی زمین حفاظتی
 • «زمین کردن و صفرکردن در تأسیسات الکتریکی»
 • 2- زمین کردن الکتریکی
 • 3 – اصطلاحاتی که در زمین کردن بکار برده می‌شود
 • انواع مقارمتهای زمین
 • 1) مقارمت مخصوص زمین
 • 2) مقاومت گسترده زمین
 • 3) مقاومت زمین
 • انواع میله‌ها
 • 1) میل سطحی
 • 2) میل عمقی
 • ب) میل‌ صفحه‌ای
 • سنجش مقاومت گسترده زمین
 • محاسبه مقاومت الکترودهای میله‌ای
 • محاسبه مقاومت مجموعه الکترودهای میله‌ای
 • امحاسبه میل زمین حفاظتی جهت تابلوهای کارخانه
 • فصل ششمطرح و انتخاب وسایل جبرانگر
 • لزوم اصلاح ضریب توان (قدرت)
 • تصحیح ضریب قدرت توسط خازن
 • اقتصادی‌ترین ضریب قدرت
 • محاسبه توان دواته مورد نیاز کارخانه و تعداد خازن‌های مورد نیاز
 • فصل هفتم- طراحی سیستم‌های صوتی، اعلام حریق و تلفن
 • سیستم صوتی
 • اثر نویز
 • بلندگو‌ها
 • فشار صدای خروجی بلندگو و تضعیف صدا
 • آرایش بلندگوها
 • آرایش بلندگوهای داخلی
 • تعیین نوع کابل تغذیه
 • اتصال الکتریکی بلندگوها
 • محاسبه توان و تعداد بلندگو‌
 • نکات عملی مربوط به نصب
 • 2- طراحی سیستم تلفن مرکزی
 • کابلهای مخابراتی
 • توضیحات اضافه
 • 3- سیستم اعلام حریق
 • مشخصات اجزاء سیستم اعلام حریق
 • مدار بندی
 • انتخاب دتکتور برای فضاهای مختلف
 • سیستم اعلام حریق سوله‌ها
 • انواع سیستمهای اعلام حریق اتوماتیک
 • شستی‌ اعلام حریق و مکانهای نصب آنها
 • آژیرهای صوتی اعلام حریق
 • توجه‌
 • تابلوی کنترل مرکزی
 • منبع تغذیه
 • فصل هشتمدستورالعمل تعمیرات و نگهداری سیستم
 • برق کارخانه
 • 1-1- خطرات انرژی الکتریکی
 • 2-1- احتیاط‌های ایمنی
 • 3-1- لزوم کنترل مرغوبیت وسایل و وضع مقررات ایمنی
 • 1-3-1- مقررات ایمنی و کنترل کیفیت وسایل در ایران
 • بازرسی و آزمایش تاسیسات الکتریکی
 • 1- آزمایش اتصال صحیح کلیدها،‌ فیوزها و پریزها
 • شکل مدار آزمایش صحیح بودن پریزها
 • 3- آزمایش اتصال صحیح سیم زمین
 • 2- آزمایش متصل بودن مدارها
 • 4- آزمایش عایق‌بندی
 • 5- عیب‌یابی و رفع عیب
 • فصل نهمطرح پست
 • طرح پست 20 کیلو ولت به 400 ولت
 • بخش اول
 • مشخصات تابلوهای 20 KV کیلو ولتی ( ویژه کابلهای ورودی یا خروجی)
 • بخش دوم
 • مشخصات فنی سکسیونرهای قابل قطع زیر بار
 • 1- مشخصات فنی
 • بخش سوم
 • مشخصات فنی سکسیونر اتصال زمین
 • 1- مشخصات فنی
 • بخش چهارم
 • مشخصات سکسیونر فیوزدار
 • بخش پنجم
 • دیژنکتور بیست کیلو ولتی کم روغن مخصوص نصب در داخل تابلو
 • بخش ششم
 • مشخصات فنی سکسیونر ساده
 • بخش هفتم
 • مشخصات فنی ترانسفورماتور 20 کیلو ولتی
 • بخش هشتم
 • مشخصات فنی تابلوی فشار ضعیف
 • بخش نهم
 • مشخصات فنی تابلو روشنایی
 • بخش دهم
 • مشخصات کابل 20 کیلو ولتی و یک کیلو ولتی
 • جهت ارتباط به ترانسفورماتورها
 • بخش یازدهم
 • سیستم اتصال زمین پستهای ترانسفورماتور
 • فصل دهمطراحی سیستم برق اضطراری
 • الفموتور دیزلی
 • بمشخصات الکتریکی ژنراتور
 • ج- تابلو کنترل ژنراتور
 • اطلاعاتی کلی و عمومی در مورد سیستم برق اضطراری
 • موتور دیزل
 • ژنراتور
 • منابع و ماخذ

برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

معرفی


مقدمه
فصل اول – مشخصات کارخانه
1 – مشخصات عمموی کارخانه
2 – قسمت‌های کلی کارخانه
2 – 2) قسمت تولید و نگهداری

ویدیوی این محصولسوالات شما در مورد این محصول

سوالتان را ارسال کنید

 
 
 
 
 
Copyright © 2015 unicloob.com. All rights reserved.
تمامی حقوق سایت محفوظ و مربوط به فروشگاه مارکت کلوب می باشد.
انجام پروژه,پايان نامه,سمينار,پروپوزال