• تعداد نام قيمت

   

  بررسی و طراحی تأسیسات الکتریکی شرکت ایران کپسول

  برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  ناشر : مارکت کلوب
  قیمت : 5000 تومان
  تعداد صفحات : 210
  نوع محصول : ورد, داک,آفیس, word, doc, office

  طرح تخفیف باهمیم

  جستجو در پروژه‌های سایت

  اگر به دنبال پروژه خاصی هستید، می توانید از جستجوگر زیر استفاده کنید.
  • مقدمه
  • فصل اولمشخصات کارخانه
  • 1 – مشخصات عمموی کارخانه
  • 2 – قسمت‌های کلی کارخانه
  • 2 – 2) قسمت تولید و نگهداری
  • 3-) قسمت تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
  • 4-) فرایند تولید
  • فصل دومبرآورد بار مصرفی
  • غیر همزمانی یا تخمین ضریب ‌همزمانی
  • فصل سوممحاسبه و طراحی سیستم روشنایی
  • 1 – اصول روشنایی و ساختمان لامپها
  • مقدمه
  • الف) اصول اقتصادی
  • باصول بهداشتی
  • ج) اصول زیبائی
  • روشنائی داخلی
  • محاسبات روشنائی
  • بررسی و مقایسه لامپهای مختلف
  • الف) لامپها فلوئورسنت
  • ب) لامپ جیوه‌ای
  • ج) لامپ‌های رشته‌ای خارجی با رفلکتور و بدون رفلکتور
  • د) لامپهای هالوژن
  • ه) لامپهای سدیم فشار زیاد
  • انتخاب نوع چراغ و سیستم روشنایی فضا‌های مختلف
  • الف) پخش نور
  • ب) چراغها از لحاظ نوع نصب و موقعیت نصب به شش دسته تقسیم بندی می‌شوند
  • سیستم روشنایی فضاهای مختلف
  • الف) کارگاهها
  • ب) موتورخانه
  • ج) سالن ورزشی
  • د) اماکن اداری
  • ه) غذا‌خوریها
  • محاسبات روشنایی (روش شارنوری)
  • محاسبه روشنایی داخلی به روش نصب فضا
  • مشخص کردن مشخصات محل
  • 2) انتخاب نوع روشنایی (حالت نورپردازی)
  • 3) انتخاب سیستم روشنایی
  • الف) سیستم روشنایی مستقیم
  • ب) سیستم نیمه مستقیم
  • ج) سیستم روشنایی یکنواخت
  • د) سیستم روشنایی نیمه غیر مستقیم
  • ه) سیستم روشنایی غیر مستقیم
  • 4) انتخاب نوع لامپ و نوع حباب
  • 5) انتخاب ضریب آلودگی
  • 7) مشخص کردن رنگ‌آمیزی اتاق‌ها و تغیین ضرائب انعکاس سقف، دیوار و کف
  • 8) مشخص کردن ضریب بهره روشنایی (μ)
  • 9) محاسبة جریان نور
  • 10) محاسبه تعداد لامپ‌ها جریان نوری هر لامپ
  • 11) تعیین و محاسبة روشنائی موضعی
  • 3- روشنائی خارجی
  • 1 – هدف از روشنائی خارجی
  • 2 – محاسبة روشنائی خیابانها
  • انواع آرایش چراغ‌ها
  • الف) ارتفاع نصب چراغها
  • ب) تعیین فاصله دو چراغها در خیابانها
  • ج) مشخصات لامپهای روشنائی خیابانها
  • این منحنی‌ها مقدار ضریب استفاده (ضریب بهره روشنائی) cu را بر حسب
  • د) محاسبه جریان نور لامپها
  • تعیین ضریب آلودگی و فرسودگی (LDD, LLD)
  • محاسبة فاصلة تیرها از هم
  • فرمان روشنائی محوطه
  • محاسبة روشنائی محوطه
  • خیاباناصلی
  • خیابانشمالی
  • خیابانجنوبی
  • 4 – روشنائی حفاظتی و نورتابی ساختمان
  • انتخاب نوع نورافکن
  • محاسبة نورتابی
  • فصل چهارممحاسبه و بررسی سیستم توزیع قدرت
  • 1 – توزیع قدرت در مجتمع صنعتی
  • انواع سیستم توزیع برق
  • شبکه شعاعی (باز)
  • بارهای روشنائی مراکز صنعتی
  • خصوصیات سیستم‌های توزیع برق
  • تعیین میزان بار روشنائی
  • تعیین تعداد انشعاب‌های روشنائی
  • کنترل انشعابهای روشنائی
  • بارهای صنعتی ( غیر روشنائی)
  • تعیین میزان بار صنعتی
  • تعداد انشعاب‌ها برای بارهای صنعتی
  • کنترل انشعابهای موتورها
  • 2 – محاسبه سطح مقطع کابل
  • روش انتخاب کابل
  • شناخت کابلها
  • تعیین افت ولتاژ
  • وضعیت استقرار کابلها
  • 1 – سینی کابل
  • 2 – ترنچ کابل
  • 3 – نصب تابلو‌هائی برای عبور کابل
  • 4 – نصب کابل توسط بست بصورت روکار
  • 5 – دفن کابل
  • 6 – احداث راکتهای زمینی
  • خلاصله‌ای از مطالب محاسبه سطح مقطع کابل و بعد از آن محاسبه سطح مقطع کابلهای مختلف
  • یک نمونه از محاسبه سطح مقطع کابل
  • فصل پنجممحاسبه و طراحی مراکز کنترلی و حافظتی
  • 1 – لزوم حفاظت و نحوه انتخاب فیوزها، بیمتال‌ها و کلید‌های قدرت
  • 1 – کلیدهای دو قطبی
  • 2 – کلیدهای سه قطبی
  • 3 – کلیدهای فیوزدار
  • 4 – فیوزها
  • 1 – 4 – فیوزهای تأخیری
  • 2 – 4 – فیوزهای با جزء ذوب شونده دو قسمتی
  • 3 – 4 – فیوزهای محدود کننده جریان
  • منحنی‌های قطع فیوزها
  • قدرت قطع فیوزها
  • استفاده از فیوزها برای محافظت مدارها و دستگاهها
  • محافظت از سیم‌ها و کابلها در انشعابهای معمولی
  • محافظت از انشعاب‌های موتورها
  • حفاظت با استفاده از کلیدهای با قطع خودکار
  • 2- محاسبه و طراحی زمین حفاظتی
  • «زمین کردن و صفرکردن در تأسیسات الکتریکی»
  • 2- زمین کردن الکتریکی
  • 3 – اصطلاحاتی که در زمین کردن بکار برده می‌شود
  • انواع مقارمتهای زمین
  • 1) مقارمت مخصوص زمین
  • 2) مقاومت گسترده زمین
  • 3) مقاومت زمین
  • انواع میله‌ها
  • 1) میل سطحی
  • 2) میل عمقی
  • ب) میل‌ صفحه‌ای
  • سنجش مقاومت گسترده زمین
  • محاسبه مقاومت الکترودهای میله‌ای
  • محاسبه مقاومت مجموعه الکترودهای میله‌ای
  • امحاسبه میل زمین حفاظتی جهت تابلوهای کارخانه
  • فصل ششمطرح و انتخاب وسایل جبرانگر
  • لزوم اصلاح ضریب توان (قدرت)
  • تصحیح ضریب قدرت توسط خازن
  • اقتصادی‌ترین ضریب قدرت
  • محاسبه توان دواته مورد نیاز کارخانه و تعداد خازن‌های مورد نیاز
  • فصل هفتم- طراحی سیستم‌های صوتی، اعلام حریق و تلفن
  • سیستم صوتی
  • اثر نویز
  • بلندگو‌ها
  • فشار صدای خروجی بلندگو و تضعیف صدا
  • آرایش بلندگوها
  • آرایش بلندگوهای داخلی
  • تعیین نوع کابل تغذیه
  • اتصال الکتریکی بلندگوها
  • محاسبه توان و تعداد بلندگو‌
  • نکات عملی مربوط به نصب
  • 2- طراحی سیستم تلفن مرکزی
  • کابلهای مخابراتی
  • توضیحات اضافه
  • 3- سیستم اعلام حریق
  • مشخصات اجزاء سیستم اعلام حریق
  • مدار بندی
  • انتخاب دتکتور برای فضاهای مختلف
  • سیستم اعلام حریق سوله‌ها
  • انواع سیستمهای اعلام حریق اتوماتیک
  • شستی‌ اعلام حریق و مکانهای نصب آنها
  • آژیرهای صوتی اعلام حریق
  • توجه‌
  • تابلوی کنترل مرکزی
  • منبع تغذیه
  • فصل هشتمدستورالعمل تعمیرات و نگهداری سیستم
  • برق کارخانه
  • 1-1- خطرات انرژی الکتریکی
  • 2-1- احتیاط‌های ایمنی
  • 3-1- لزوم کنترل مرغوبیت وسایل و وضع مقررات ایمنی
  • 1-3-1- مقررات ایمنی و کنترل کیفیت وسایل در ایران
  • بازرسی و آزمایش تاسیسات الکتریکی
  • 1- آزمایش اتصال صحیح کلیدها،‌ فیوزها و پریزها
  • شکل مدار آزمایش صحیح بودن پریزها
  • 3- آزمایش اتصال صحیح سیم زمین
  • 2- آزمایش متصل بودن مدارها
  • 4- آزمایش عایق‌بندی
  • 5- عیب‌یابی و رفع عیب
  • فصل نهمطرح پست
  • طرح پست 20 کیلو ولت به 400 ولت
  • بخش اول
  • مشخصات تابلوهای 20 KV کیلو ولتی ( ویژه کابلهای ورودی یا خروجی)
  • بخش دوم
  • مشخصات فنی سکسیونرهای قابل قطع زیر بار
  • 1- مشخصات فنی
  • بخش سوم
  • مشخصات فنی سکسیونر اتصال زمین
  • 1- مشخصات فنی
  • بخش چهارم
  • مشخصات سکسیونر فیوزدار
  • بخش پنجم
  • دیژنکتور بیست کیلو ولتی کم روغن مخصوص نصب در داخل تابلو
  • بخش ششم
  • مشخصات فنی سکسیونر ساده
  • بخش هفتم
  • مشخصات فنی ترانسفورماتور 20 کیلو ولتی
  • بخش هشتم
  • مشخصات فنی تابلوی فشار ضعیف
  • بخش نهم
  • مشخصات فنی تابلو روشنایی
  • بخش دهم
  • مشخصات کابل 20 کیلو ولتی و یک کیلو ولتی
  • جهت ارتباط به ترانسفورماتورها
  • بخش یازدهم
  • سیستم اتصال زمین پستهای ترانسفورماتور
  • فصل دهمطراحی سیستم برق اضطراری
  • الفموتور دیزلی
  • بمشخصات الکتریکی ژنراتور
  • ج- تابلو کنترل ژنراتور
  • اطلاعاتی کلی و عمومی در مورد سیستم برق اضطراری
  • موتور دیزل
  • ژنراتور
  • منابع و ماخذ

  برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  معرفی

  مقدمه
  فصل اول – مشخصات کارخانه
  1 – مشخصات عمموی کارخانه
  2 – قسمت‌های کلی کارخانه
  2 – 2) قسمت تولید و نگهداری

  ویدیوی این محصول

  

  سوالات شما در مورد این محصول

  سوالتان را ارسال کنید

   
   
   
   
   
  Copyright © 2015 unicloob.com. All rights reserved.
  تمامی حقوق سایت محفوظ و مربوط به فروشگاه مارکت کلوب می باشد.
  انجام پروژه,پايان نامه,سمينار,پروپوزال