• تعداد نام قيمت

   
  نام گروه : تاریخ و هنر
  قیمت : 7500 تومان
  تعداد صفحات : 125
  نوع محصول : پروژه
  نوع فايل : doc,docx, word, office

  طرح تخفیف باهمیم

  جستجو در پروژه‌های سایت

  اگر به دنبال پروژه خاصی هستید، می توانید از جستجوگر زیر استفاده کنید.

  بررسی روابط متقابل فرهنگ اشکانی با فرهنگ و تمدن هلنی

  فهرست مطالب

  1) بیان مسئله
  2 ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق
  3 ) فرضیه ها
  4 ) اهداف بررسی
  5 ) روش انجام تحقیق
  فصل دوم
  نگاهی به تاریخ و فرهنگ عصر پارتیان (اشکانیان)
  2 . 1 ) تاریخ و فرهنگ اشکانیان :
  2 . 2 )  چگونگی تشکیل حکومت پارتیان
  2 . 3  ) خواستگاه قوم پارتیان (اشکانیان)
  2 . 4  ) اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و نظامی پارتیان
  2 . 5 ) دین پارتیان
  2 . 6  ) انقراض حکومت پارتیان (اشکانیان)
  فصل سوم
  مبانی فکری، فرهنگی و هنری هلنیزم
  مقدمه
  3 . 1 ) اسطوره و مذهب :
  3 . 2 ) مکاتب فلسفه :
  3 . 3 ) هنر (پیکرتراشی – سفال گری – نقاشی – معماری ) :
  3 . 4 ) دورۀ هندسی و آرکائیک (ما قبل کلاسیک) :
  3 . 5 ) کلاسیک پیشین :
  3 . 6 )  کلاسیک پسین 323 – 400 ق.م :
  3 . 7 ) هلنستیک (عصر هلنی) 27 – 323 ق.م :
  فصل چهارم
  ویژگیهای زیباشناسی هنر هلنی در پیکرتراشی
  4 . 1 ) واقعیت گرایی یا طبیعت گرایی
  4 . 2 ) پرسپکتیو (فضای دو بعدی و سه بعدی) :
  4 . 3 ) پلاستیسیته (هنرهای تجسمی) (Plasticity) :
  4 . 4 ) ایستایی (متعادل) :
  4 . 5 ) تصویر سوار کار و اسب
  4 . 6 ) مدل مو و ترکیب چهره :
  4 . 7 ) تجسم خدایان در صورت انسانی
  4 . 8 ) برهنگی
  فصل پنجم
  نفوذ و تأثیر نقشمایه های هلنی در پیکرتراشی اشکانی
  5 . 1 ) نقشمایه های اساطیری :
  5 . 1  . 1 ) شخصیتهای اسطوره ای
  5 . 1 . 1 . 1 ) آفرودیته (Aphrodite)
  5 . 1 . 1 . 2 ) مدوسا (Medusa) :
  5 . 1 . 1 . 3 ) هراکلس ( Heracles)
  5 . 1 . 1 . 4 ) پان (Pan)
  5 . 1 . 1 . 5 ) (اروس [Eros]، کیوپید (Cuopid))
  5 . 1 . 2 ) نمادها
  5 . 1 . 2 . 1 ) پرتو (شعاع)نور پیرامون سربزرگان یا شخصیتهای اسطورهای
  5 . 1 .2 . 2) لنگر
  5 . 2 ) نقشمایه های غیر اساطیری
  ذکر یک نکته :
  5 . 2 . 1 ) زوج های اروتیک
  5 . 2 . 2 ) لباس یونانی (یونانی – رومی)
  5 . 2 . 3 ) لباسهای نظامی
  5 . 2 . 4 ) لباسهای غیر نظامی
  5 . 2 . 5 ) چهره های شبیه به ماسک
  فصل ششم

  نفوذ و تأثیر روش یونانی در پیکر تراشی اشکانی
  6 . 1 ) پیکره هایی که دارای فناوری ساخت خالص یونانی هستند :
  تجریه وتحلیل و نتیجه گیری :
  تصاویر
  منابع

   

   

  معرفی

  بررسی روابط متقابل فرهنگ اشکانی با فرهنگ و تمدن هلنی فهرست مطالب 1) بیان مسئله 2 ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق 3 ) فرضیه ها 4 ) اهداف بررسی 5 ) روش انجام تحقیق فصل دوم نگاهی به تاریخ و فرهنگ عصر پارتیان (اشکانیان) 2 . 1 ) تاریخ و فرهنگ اشکانیان : 2 . 2 )  چگونگی تشکیل حکومت پارتیان 2 . 3  ) خواستگاه قوم پارتیان (اشکانیان) 2 . 4  ) اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و نظامی پارتیان 2 . 5 ) دین پارتیان 2 . 6  ) انقراض حکومت پارتیان (اشکانیان) فصل سوم مبانی فکری، فرهنگی و هنری هلنیزم مقدمه 3 . 1 ) اسطوره و مذهب : 3 . 2 ) مکاتب فلسفه : 3 . 3 ) هنر (پیکرتراشی – سفال گری – نقاشی – معماری ) : 3 . 4 ) دورۀ هندسی و آرکائیک (ما قبل کلاسیک) : 3 . 5 ) کلاسیک پیشین : 3 . 6 )  کلاسیک پسین 323 – 400 ق.م : 3 . 7 ) هلنستیک (عصر هلنی) 27 – 323 ق.م : فصل چهارم ویژگیهای زیباشناسی هنر هلنی در پیکرتراشی 4 . 1 ) واقعیت گرایی یا طبیعت گرایی 4 . 2 ) پرسپکتیو (فضای دو بعدی و سه بعدی) : 4 . 3 ) پلاستیسیته (هنرهای تجسمی) (Plasticity) : 4 . 4 ) ایستایی (متعادل) : 4 . 5 ) تصویر سوار کار و اسب 4 . 6 ) مدل مو و ترکیب چهره : 4 . 7 ) تجسم خدایان در صورت انسانی 4 . 8 ) برهنگی فصل پنجم نفوذ و تأثیر نقشمایه های هلنی در پیکرتراشی اشکانی 5 . 1 ) نقشمایه های اساطیری : 5 . 1  . 1 ) شخصیتهای اسطوره ای 5 . 1 . 1 . 1 ) آفرودیته (Aphrodite) 5 . 1 . 1 . 2 ) مدوسا (Medusa) : 5 . 1 . 1 . 3 ) هراکلس ( Heracles) 5 . 1 . 1 . 4 ) پان (Pan) 5 . 1 . 1 . 5 ) (اروس [Eros]، کیوپید (Cuopid)) 5 . 1 . 2 ) نمادها 5 . 1 . 2 . 1 ) پرتو (شعاع)نور پیرامون سربزرگان یا شخصیتهای اسطورهای 5 . 1 .2 . 2) لنگر 5 . 2 ) نقشمایه های غیر اساطیری ذکر یک نکته : 5 . 2 . 1 ) زوج های اروتیک 5 . 2 . 2 ) لباس یونانی (یونانی - رومی) 5 . 2 . 3 ) لباسهای نظامی 5 . 2 . 4 ) لباسهای غیر نظامی 5 . 2 . 5 ) چهره های شبیه به ماسک فصل ششم نفوذ و تأثیر روش یونانی در پیکر تراشی اشکانی 6 . 1 ) پیکره هایی که دارای فناوری ساخت خالص یونانی هستند : تجریه وتحلیل و نتیجه گیری : تصاویر منابع    

  ویدیوی این محصول

  

  سوالات شما در مورد این محصول

  Comments are closed.

   
   
   
   
   
  Copyright © 2015 unicloob.com. All rights reserved.
  تمامی حقوق سایت محفوظ و مربوط به فروشگاه مارکت کلوب می باشد.
  انجام پروژه,پايان نامه,سمينار,پروپوزال