مشاوره سمینار, مشاوره پروپوزال, انتخاب موضوع

انجام سمینار روانشناسی-انجام پروپوزال روانشناسی - انجام پروپوزال و پایان نامه روانشناسی

نام گروه : روانشناسی
قیمت : 3000 تومان
تعداد صفحات : 98
نوع محصول : پروژه
نوع فايل : word, ورد, آفیس, office, doc, [doc], .doc

طرح تخفیف باهمیم

جستجو در پروژه‌های سایت

اگر به دنبال پروژه خاصی هستید، می توانید از جستجوگر زیر استفاده کنید.

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابله افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات                                     2
مقدمه                                            3
اهمیت و ضرورت تحقیق                                 5
هدفهای پژوهش                                    6
سوالات پژوهش                                        6
تعریف اصطلاحات و مفاهیم کلیدی                            9
حل مساله                                         9
فشار روانی                                        9
افیون یا مواد مخدر                                    10
متغیرهای تحقیق                                    14
وابستگی به مواد مخدر                                    14
سبکهای حل مساله                                    15
مقابله                                            15
فصل دوم: بررسی مطالعات پیشین                            16
1- چشم انداز  تاریخی سود مصرف مواد                        17
2-جنبه های اجتماعی اعتیاد                                17
3- میزان شیوع                                        18
4- دیدگاهای مربوطه به سوء مصرف مواد                        19
5- دیدگاه زیست شناختی و پژوهشی                            19
6- دیدگاه اجتماعی                                    20
7- دیدگاه روان تحلیلی                                    21
8-دیدگاههای یادگیری و شناختی رفتاری                         21
9- استرس یا فشار روانی                                22
10- تحول تاریخی تعریف فشار روانی                            23
11- تعریف استرس                                     27
12- از استرس تا مقابله                                    28
13- تاریخچه مقابله                                    30
14- تعریف مقابله                                    31
15- حل مساله                                        33
16- تعریف حل مساله و کاربرد های آن                            34
17- پیشینه پژوهشهای انجام یافته                            36
18- استنتاج کلی از پژوهشهای انجام یافته.                        39
فصل سوم:                                        41
1-    روش پژوهش                                     42
2- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه                    42
4- مقایسه شیوه حل مساله                                45
5- روشهای آماری                                    46
6- شیوه اجرای پژوهش                                    47
فصل چهارم: نتایج                                    48
1-تحلیل تی تست نمرات آزمودنی ها                            58
2- همبستگی بین متغیرها                                62
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری وپیشنهادها                        66
1- نتیجه گیری و بحث                                    67
2- نتیجه گیری کلی و پیشنهادهایی برگرفته از یافته های پژوهش            70
3- محدودیت های پژوهش                                74
4- پیشنهاداتی برای انجام پژوهشهای دیگر                        75
ضمائم                                            76
مقایسه شیوه حل مساله                                    77
پرسشنامه راه های مقابله                                80
منابع فارسی                                         88
منابع انگلیسی                                        91

معرفی

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابله افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد فهرست مطالب فصل اول: کلیات                                     2 مقدمه                                            3 اهمیت و ضرورت تحقیق                                 5 هدفهای پژوهش                                    6 سوالات پژوهش                                        6 تعریف اصطلاحات و مفاهیم کلیدی                            9 حل مساله                                         9 فشار روانی                                        9 افیون یا مواد مخدر                                    10 متغیرهای تحقیق                                    14 وابستگی به مواد مخدر                                    14 سبکهای حل مساله                                    15 مقابله                                            15 فصل دوم: بررسی مطالعات پیشین                            16 1- چشم انداز  تاریخی سود مصرف مواد                        17 2-جنبه های اجتماعی اعتیاد                                17 3- میزان شیوع                                        18 4- دیدگاهای مربوطه به سوء مصرف مواد                        19 5- دیدگاه زیست شناختی و پژوهشی                            19 6- دیدگاه اجتماعی                                    20 7- دیدگاه روان تحلیلی                                    21 8-دیدگاههای یادگیری و شناختی رفتاری                         21 9- استرس یا فشار روانی                                22 10- تحول تاریخی تعریف فشار روانی                            23 11- تعریف استرس                                     27 12- از استرس تا مقابله                                    28 13- تاریخچه مقابله                                    30 14- تعریف مقابله                                    31 15- حل مساله                                        33 16- تعریف حل مساله و کاربرد های آن                            34 17- پیشینه پژوهشهای انجام یافته                            36 18- استنتاج کلی از پژوهشهای انجام یافته.                        39 فصل سوم:                                        41 1-    روش پژوهش                                     42 2- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه                    42 4- مقایسه شیوه حل مساله                                45 5- روشهای آماری                                    46 6- شیوه اجرای پژوهش                                    47 فصل چهارم: نتایج                                    48 1-تحلیل تی تست نمرات آزمودنی ها                            58 2- همبستگی بین متغیرها                                62 فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری وپیشنهادها                        66 1- نتیجه گیری و بحث                                    67 2- نتیجه گیری کلی و پیشنهادهایی برگرفته از یافته های پژوهش            70 3- محدودیت های پژوهش                                74 4- پیشنهاداتی برای انجام پژوهشهای دیگر                        75 ضمائم                                            76 مقایسه شیوه حل مساله                                    77 پرسشنامه راه های مقابله                                80 منابع فارسی                                         88 منابع انگلیسی                                        91

ویدیوی این محصولسوالات شما در مورد این محصول

Comments are closed.

 
 
 
 
 
Copyright © 2015 unicloob.com. All rights reserved.
تمامی حقوق سایت محفوظ و مربوط به فروشگاه مارکت کلوب می باشد.
انجام پروژه,پايان نامه,سمينار,پروپوزال