مشاوره سمینار, مشاوره پروپوزال, انتخاب موضوع

انجام سمینار روانشناسی-انجام پروپوزال روانشناسی - انجام پروپوزال و پایان نامه روانشناسی

نام گروه : مصاحبه
قیمت : تومان
تعداد صفحات : 60
نوع فايل : word, ورد, آفیس, office, doc, [doc], .doc

طرح تخفیف باهمیم

جستجو در پروژه‌های سایت

اگر به دنبال پروژه خاصی هستید، می توانید از جستجوگر زیر استفاده کنید.

آسیبهای اجتماعی دختران  و راهکارهای مقابله با آن

آسیبهای اجتماعی دختران  و راهکارهای مقابله با آن
آسیب‌ اجتماعی‌ به‌ چه‌ مفهومی‌ است‌ و چه‌ مقولاتی‌ را شامل‌ می‌شود?
اولویت‌های‌ اصلی‌ دفتر آسیب‌های‌ اجتماعی‌ در چه‌ بخش‌هایی‌ از آسیب‌ها متمرکز شده‌ است‌?
در رابطه‌ با دختران‌ فراری‌ و کاهش‌ سن‌ این‌ دختران‌ توضیح‌ دهید?
علت‌ طلاق‌ چیست‌?
آمار ثبت‌ شده‌ تعداد دختران‌ فراری‌ در سازمان‌ بهزیستی‌ چقدر است‌?
در مورد ان‌ آسیب‌دیده‌ اجتماعی‌ چه‌ برنامه‌های‌ حمایتی‌ وجود دارد?
بهره‌کشی‌ جنسی‌ (خانه‌های‌ به‌ اصطلاح‌ فساد)
راهکارها:
توجه‌ به‌ موارد ذیل‌ جهت‌ کاهش‌ این‌ پدیده‌ پیشنهاد می‌شود
فرار از ناامنی
انگیزه های فرار
آسیبهای اجتماعی نظیر فرار از خانه دارای زمینه ها و ابعاد مختلفـی هستنــد و عوامــل گوناگونی از جمله عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی در شکل گیری آن مؤثر می‏باشد.
1-2) عوامل فردی
الف) – شخصیتهای ضد اجتماعی
ب)- شخصیتهای خود شیفته
ج) – شخصیت برونگرا
د)- شخصیت هیستریونیک (نمایشی)

2-2) عوامل خانوادگی

1-2-2) نوع خانواده

الف)- خانواده بی کفایت
ب)- خانواده ضد اجتماعی
ج)- خانواده آشفته
د)- خانواده از هم گسیخته

2-2-2) روابط در خانواده
الف)- خشونت در خانواده
ب)- تبعیض در خانه
ج)- محدودیت مطلق
د)- آزادی مطلق (فرزند سالاری)

3-2) عوامل اجتماعی
1-3-2) شبکه روابط اجتماعی
2-3-2) وسایل ارتباط جمعی

3-3-2) شهرنشینی
4-3-2) ‌تغییر ارزشها

5-3-2) مشکلات اقتصادی
6-3-2) ضعف نظارت اجتماعی
3- پیامدهای فرار دختران
1-3) پیامدهای فردی
2-3)‌پیامدهای خانوادگی
پیامدهای اجتماعی

الف)- افزایش نرخ مفاسد اجتماعی

ب)- تهدید بهداشت اخلاقی و روانی جامعه
ج) تحمیل هزینه های اجتماعی
4- نقد برخی عملکردها
5-پیشنهادات
الف- نهاد خانواده
ب- آموزش و پرورش
ج- نهادهای اجتماعی و بازدارنده
خانواده های آسیب دیده در چهار دسته قرار می گیرند:
 آیا فرار دختران یک مسئله فردی است یا اجتماعی

معرفی

آسیبهای اجتماعی دختران  و راهکارهای مقابله با آنآسیبهای اجتماعی دختران  و راهکارهای مقابله با آنآسیب‌ اجتماعی‌ به‌ چه‌ مفهومی‌ است‌ و چه‌ مقولاتی‌ را شامل‌ می‌شود?اولویت‌های‌ اصلی‌ دفتر آسیب‌های‌ اجتماعی‌ در چه‌ بخش‌هایی‌ از آسیب‌ها متمرکز شده‌ است‌?در رابطه‌ با دختران‌ فراری‌ و کاهش‌ سن‌ این‌ دختران‌ توضیح‌ دهید?علت‌ طلاق‌ چیست‌?آمار ثبت‌ شده‌ تعداد دختران‌ فراری‌ در سازمان‌ بهزیستی‌ چقدر است‌?در مورد ان‌ آسیب‌دیده‌ اجتماعی‌ چه‌ برنامه‌های‌ حمایتی‌ وجود دارد?بهره‌کشی‌ جنسی‌ (خانه‌های‌ به‌ اصطلاح‌ فساد) راهکارها:توجه‌ به‌ موارد ذیل‌ جهت‌ کاهش‌ این‌ پدیده‌ پیشنهاد می‌شودفرار از ناامنیانگیزه های فرار آسیبهای اجتماعی نظیر فرار از خانه دارای زمینه ها و ابعاد مختلفـی هستنــد و عوامــل گوناگونی از جمله عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی در شکل گیری آن مؤثر می‏باشد. 1-2) عوامل فردی الف) – شخصیتهای ضد اجتماعی ب)- شخصیتهای خود شیفته ج) - شخصیت برونگرا د)- شخصیت هیستریونیک (نمایشی) 2-2) عوامل خانوادگی 1-2-2) نوع خانواده الف)- خانواده بی کفایت ب)- خانواده ضد اجتماعی ج)- خانواده آشفتهد)- خانواده از هم گسیخته 2-2-2) روابط در خانواده الف)- خشونت در خانواده ب)- تبعیض در خانه ج)- محدودیت مطلق د)- آزادی مطلق (فرزند سالاری) 3-2) عوامل اجتماعی 1-3-2) شبکه روابط اجتماعی 2-3-2) وسایل ارتباط جمعی 3-3-2) شهرنشینی 4-3-2) ‌تغییر ارزشها ‏5-3-2) مشکلات اقتصادی 6-3-2) ضعف نظارت اجتماعی 3- پیامدهای فرار دختران 1-3) پیامدهای فردی 2-3)‌پیامدهای خانوادگی پیامدهای اجتماعی الف)- افزایش نرخ مفاسد اجتماعی ب)- تهدید بهداشت اخلاقی و روانی جامعه ج) تحمیل هزینه های اجتماعی 4- نقد برخی عملکردها 5-پیشنهادات الف- نهاد خانواده ب- آموزش و پرورش ج- نهادهای اجتماعی و بازدارنده خانواده های آسیب دیده در چهار دسته قرار می گیرند: آیا فرار دختران یک مسئله فردی است یا اجتماعی

ویدیوی این محصولسوالات شما در مورد این محصول

Comments are closed.

 
 
 
 
 
Copyright © 2015 unicloob.com. All rights reserved.
تمامی حقوق سایت محفوظ و مربوط به فروشگاه مارکت کلوب می باشد.
انجام پروژه,پايان نامه,سمينار,پروپوزال