• تعداد نام قيمت

   
  ناشر : مارکت کلوب
  نام گروه : عمران,مهندسی عمران, عمران, تاسیسات,
  قیمت : 2800 تومان
  تعداد صفحات : 28
  نوع محصول : گزارشکار, گزارش کار, ازمایشگاه,آزمایشگاه
  نوع فايل : word, ورد, آفیس, office, doc, [doc], .doc

  طرح تخفیف باهمیم

  جستجو در پروژه‌های سایت

  اگر به دنبال پروژه خاصی هستید، می توانید از جستجوگر زیر استفاده کنید.

  گزارش کار آزمایشگاه مقاومت

  آزمایش شماره 1) پیچش الاستیک
  تصویر شماتیک از وسایل آزمایش :
  هدف آزمایش :
  پیچش یک محور دایره ای و محاسبه ضریب ارتجاعی برشی فولاد ، برنج ، آلومنیوم
  تعریف چند اصطلاح :
  پیچش :
  ترک ((Torque:
  تئوری آزمایش :
  انجام آزمایش و محاسبات :
  الف ) رابطه بین گشتاور و زاویه پیچش :
  ب ) رابطه بین طول و زاویه پیچش :
  ج) بررسی رابطه زاویه پیچش با ضریب ارتجاعی برشی:
  پرسش :
  رابطه پیچش و زاویه پیچش را اثبات کنید ؟
  منحنی Oرا بر حسب L برای برنج رسم کنید؟
  برای یکی از حالتهای فوق دایره مور را رسم کنید و از روی آن تنشهای اصلی و جهت آن را تعیین کنید؟
  آزمایش شماره 2 ) خمش ماکسول
  تصویر شماتیک از وسایل آزمایش :
  هدف آزمایش :
  بدست آوردن خیز و لنگر خمشی ماکسیمم و برای بدست آوردن خیز باید بار، طول ،جنس، لنگر دوم سطحاز دهانه را داشته باشیم .
  تعریف چند اصطلاح :
  خیز ماکسیمم:
  تئوری و شرح آزمایش:
  الف) بررسی رابطه بار و خیز تیر :
  ب) رابطه خیز و طول تیر :
  ج) رابطه بین خیز با لنگر دوم سطح :
  د) بررسی اثر مدول الاستیسیته :
  پرسش:
  مدول الاستیسیته هر یک از تیر ها را حساب کنید ؟
  2- منحنی را رسم کنید؟
  هر چه E   بیشتر باشد زاویه بیشتر است .
  نتایج :
  آزمایش شماره 3 ) سختی برینل
  وسایل مورد نیاز آزمایش :
  تصویر شماتیک از وسایل آزمایش :
  هدف آزمایش :
  اندازه گیری سختی جسم به روش برینل
  تعریف چند اصطلاح :
  سختی :
  شرح و تئوری آزمایش :
  انجام محاسبات :
  آزمایش شماره 4 ) خمش ماکسول
  هدف :
  بررسی کمانش ستونها و تعیین بار بحرانی در شرایط تکیه گاهی مختلف
  تئوری :
  شرح دستگاه :
  نحوه انجام آزمایش :
  یک سر گیردار ویک سر آزاد
  دو سر مفصل
  یک سر مفصل یک سرگیردار
  آزمایش شماره 5 ) کشش
  هدف:
  بررسی رفتار تنش ـ کرنش فلزات و بدست آوردن مشخصات مکانیکی آنها.
  محاسبه مدول یانگ آلومینیوم، فولاد و برنج.
  شرح دستگاه:
  شرح آزمایش:

  معرفی

  گزارش کار آزمایشگاه مقاومت آزمايش شماره 1) پیچش الاستیک تصوير شماتيك از وسايل آزمايش : هدف آزمايش : پيچش يك محور دايره اي و محاسبه ضريب ارتجاعي برشي فولاد ، برنج ، آلومنيوم تعريف چند اصطلاح : پيچش : ترك ((Torque: تئوري آزمايش : انجام آزمايش و محاسبات : الف ) رابطه بين گشتاور و زاويه پيچش : ب ) رابطه بين طول و زاويه پيچش : ج) بررسي رابطه زاويه پيچش با ضريب ارتجاعي برشي: پرسش : رابطه پيچش و زاويه پيچش را اثبات كنيد ؟ منحني Oرا بر حسب L براي برنج رسم كنيد؟ براي يكي از حالتهاي فوق دايره مور را رسم كنيد و از روي آن تنشهاي اصلي و جهت آن را تعيين كنيد؟ آزمايش شماره 2 ) خمش ماكسول تصوير شماتيك از وسايل آزمايش : هدف آزمايش : بدست آوردن خيز و لنگر خمشی ماكسيمم و براي بدست آوردن خيز بايد بار، طول ،جنس، لنگر دوم سطحاز دهانه را داشته باشيم . تعريف چند اصطلاح : خيز ماكسيمم: تئوري و شرح آزمايش: الف) بررسي رابطه بار و خيز تير : ب) رابطه خيز و طول تير : ج) رابطه بين خيز با لنگر دوم سطح : د) بررسي اثر مدول الاستيسيته : پرسش: مدول الاستيسيته هر يك از تير ها را حساب كنيد ؟ 2- منحني را رسم كنيد؟ هر چه E   بيشتر باشد زاويه بيشتر است . نتايج : آزمايش شماره 3 ) سختي برينل وسايل مورد نياز آزمايش : تصوير شماتيك از وسايل آزمايش : هدف آزمايش : اندازه گيري سختي جسم به روش برينل تعريف چند اصطلاح : سختی : شرح و تئوري آزمايش : انجام محاسبات : آزمايش شماره 4 ) خمش ماكسول هدف : بررسی کمانش ستونها و تعیین بار بحرانی در شرایط تکیه گاهی مختلف تئوری : شرح دستگاه : نحوه انجام آزمایش : یک سر گیردار ویک سر آزاد دو سر مفصل یک سر مفصل یک سرگیردار آزمايش شماره 5 ) كشش هدف: بررسي رفتار تنش ـ كرنش فلزات و بدست آوردن مشخصات مكانيكي آنها. محاسبه مدول يانگ آلومينيوم، فولاد و برنج. شرح دستگاه: شرح آزمايش:

  ویدیوی این محصول

  

  سوالات شما در مورد این محصول

  سوالتان را ارسال کنید

   
   
   
   
   
  Copyright © 2015 unicloob.com. All rights reserved.
  تمامی حقوق سایت محفوظ و مربوط به فروشگاه مارکت کلوب می باشد.
  انجام پروژه,پايان نامه,سمينار,پروپوزال