• تعداد نام قيمت

   
  ناشر : مارکت کلوب
  نام گروه : عمران,مهندسی عمران, عمران, تاسیسات,
  قیمت : 2800 تومان
  تعداد صفحات : 28
  نوع محصول : گزارشکار, گزارش کار, ازمایشگاه,آزمایشگاه
  نوع فايل : word, ورد, آفیس, office, doc, [doc], .doc

  گزارش کار آزمایشگاه مقاومت

  آزمایش شماره 1) پیچش الاستیک
  تصویر شماتیک از وسایل آزمایش :
  هدف آزمایش :
  پیچش یک محور دایره ای و محاسبه ضریب ارتجاعی برشی فولاد ، برنج ، آلومنیوم
  تعریف چند اصطلاح :
  پیچش :
  ترک ((Torque:
  تئوری آزمایش :
  انجام آزمایش و محاسبات :
  الف ) رابطه بین گشتاور و زاویه پیچش :
  ب ) رابطه بین طول و زاویه پیچش :
  ج) بررسی رابطه زاویه پیچش با ضریب ارتجاعی برشی:
  پرسش :
  رابطه پیچش و زاویه پیچش را اثبات کنید ؟
  منحنی Oرا بر حسب L برای برنج رسم کنید؟
  برای یکی از حالتهای فوق دایره مور را رسم کنید و از روی آن تنشهای اصلی و جهت آن را تعیین کنید؟
  آزمایش شماره 2 ) خمش ماکسول
  تصویر شماتیک از وسایل آزمایش :
  هدف آزمایش :
  بدست آوردن خیز و لنگر خمشی ماکسیمم و برای بدست آوردن خیز باید بار، طول ،جنس، لنگر دوم سطحاز دهانه را داشته باشیم .
  تعریف چند اصطلاح :
  خیز ماکسیمم:
  تئوری و شرح آزمایش:
  الف) بررسی رابطه بار و خیز تیر :
  ب) رابطه خیز و طول تیر :
  ج) رابطه بین خیز با لنگر دوم سطح :
  د) بررسی اثر مدول الاستیسیته :
  پرسش:
  مدول الاستیسیته هر یک از تیر ها را حساب کنید ؟
  2- منحنی را رسم کنید؟
  هر چه E   بیشتر باشد زاویه بیشتر است .
  نتایج :
  آزمایش شماره 3 ) سختی برینل
  وسایل مورد نیاز آزمایش :
  تصویر شماتیک از وسایل آزمایش :
  هدف آزمایش :
  اندازه گیری سختی جسم به روش برینل
  تعریف چند اصطلاح :
  سختی :
  شرح و تئوری آزمایش :
  انجام محاسبات :
  آزمایش شماره 4 ) خمش ماکسول
  هدف :
  بررسی کمانش ستونها و تعیین بار بحرانی در شرایط تکیه گاهی مختلف
  تئوری :
  شرح دستگاه :
  نحوه انجام آزمایش :
  یک سر گیردار ویک سر آزاد
  دو سر مفصل
  یک سر مفصل یک سرگیردار
  آزمایش شماره 5 ) کشش
  هدف:
  بررسی رفتار تنش ـ کرنش فلزات و بدست آوردن مشخصات مکانیکی آنها.
  محاسبه مدول یانگ آلومینیوم، فولاد و برنج.
  شرح دستگاه:
  شرح آزمایش:

  معرفی

  گزارش کار آزمایشگاه مقاومت آزمايش شماره 1) پیچش الاستیک تصوير شماتيك از وسايل آزمايش : هدف آزمايش : پيچش يك محور دايره اي و محاسبه ضريب ارتجاعي برشي فولاد ، برنج ، آلومنيوم تعريف چند اصطلاح : پيچش : ترك ((Torque: تئوري آزمايش : انجام آزمايش و محاسبات : الف ) رابطه بين گشتاور و زاويه پيچش : ب ) رابطه بين طول و زاويه پيچش : ج) بررسي رابطه زاويه پيچش با ضريب ارتجاعي برشي: پرسش : رابطه پيچش و زاويه پيچش را اثبات كنيد ؟ منحني Oرا بر حسب L براي برنج رسم كنيد؟ براي يكي از حالتهاي فوق دايره مور را رسم كنيد و از روي آن تنشهاي اصلي و جهت آن را تعيين كنيد؟ آزمايش شماره 2 ) خمش ماكسول تصوير شماتيك از وسايل آزمايش : هدف آزمايش : بدست آوردن خيز و لنگر خمشی ماكسيمم و براي بدست آوردن خيز بايد بار، طول ،جنس، لنگر دوم سطحاز دهانه را داشته باشيم . تعريف چند اصطلاح : خيز ماكسيمم: تئوري و شرح آزمايش: الف) بررسي رابطه بار و خيز تير : ب) رابطه خيز و طول تير : ج) رابطه بين خيز با لنگر دوم سطح : د) بررسي اثر مدول الاستيسيته : پرسش: مدول الاستيسيته هر يك از تير ها را حساب كنيد ؟ 2- منحني را رسم كنيد؟ هر چه E   بيشتر باشد زاويه بيشتر است . نتايج : آزمايش شماره 3 ) سختي برينل وسايل مورد نياز آزمايش : تصوير شماتيك از وسايل آزمايش : هدف آزمايش : اندازه گيري سختي جسم به روش برينل تعريف چند اصطلاح : سختی : شرح و تئوري آزمايش : انجام محاسبات : آزمايش شماره 4 ) خمش ماكسول هدف : بررسی کمانش ستونها و تعیین بار بحرانی در شرایط تکیه گاهی مختلف تئوری : شرح دستگاه : نحوه انجام آزمایش : یک سر گیردار ویک سر آزاد دو سر مفصل یک سر مفصل یک سرگیردار آزمايش شماره 5 ) كشش هدف: بررسي رفتار تنش ـ كرنش فلزات و بدست آوردن مشخصات مكانيكي آنها. محاسبه مدول يانگ آلومينيوم، فولاد و برنج. شرح دستگاه: شرح آزمايش:

  ویدیوی این محصول

  

  سوالات شما در مورد این محصول

  سوالتان را ارسال کنید

   
   
   
   
   
  Copyright © 2015 unicloob.com. All rights reserved.
  تمامی حقوق سایت محفوظ و مربوط به فروشگاه مارکت کلوب می باشد.
  انجام پروژه,پايان نامه,سمينار,پروپوزال